Muutos lääkkeiden toimitusvälissä hankaloittaa pitkäaikaissairaiden elämää

15.3.2017

Reumaliitto on huolissaan vuoden 2017 alun lääkesäästöistä, joissa erityisen kalliiden lääkkeiden toimitusväli lyheni kolmesta yhteen kuukauteen. Reumaliitossa tiedostetaan säästöjen tarve, jotta pystytään takaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tasavertaisuus. Tehty muutos heikentää Reumaliiton mukaan liikaa sairaiden, iäkkäiden ja vammaisten asemaa. Reumaliitto perää korjausta toimitusvälin lyhentämiseen.

Reumaliitto tuo esiin, että korvausvälin muutos lisää pitkäaikaissairaiden apteekkikäyntejä ja käynneistä aiheutuvia kuluja. Erityisen kalliita lääkkeitä korvataan kerralla kuukauden tarvetta vastaava määrä aiemman kolmen kuukauden määrän sijaan. Erityisen kalliiksi määritellään lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa. Uusi lääke-erä korvataan vasta, kun edellinen erä on käytetty annosteluohjeen mukaisesti lähes kokonaan loppuun. Uuden erän voi ostaa apteekista noin viikkoa ennen edellisen loppumista.

Reumaliitto korostaa, että lisääntyneiden kulujen lisäksi asiakkailta vaaditaan tarkempaa apteekkikäyntien ajoituksen suunnittelua. Asiakas on itse vastuussa myös lisääntyneistä matkakustannuksista. Tämä on haastavaa erityisesti syrjäseuduilla ja silloin, kun matka lähimpään apteekkiin on kohtuuttoman pitkä.

Reumaliitto huomauttaa, että niissä tapauksissa, joissa on mahdollista yhdistää apteekkikäynti hoitokäyntiin, voidaan matkasta aiheutuneet lisäkustannukset korvata lähimpään apteekkiin. Lisäksi Kelalta on mahdollista anoa erityislupaa, jotta voidaan ostaa useampi lääke-erä kerralla esimerkiksi matkaa varten. On otettava huomion myös sairaiden fyysiset rajoitukset, joiden seurauksena apteekkikäynnit voivat olla hankalia.

Reumaliittoon on tullut yhteydenottoja, joissa asiakas on joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen korvauskäytännön muutoksen takia. Reumapotilaiden lääkitys koostuu usein erityisen kalliista lääkkeistä. Esimerkkitapauksessa asiakas osti 1 200 euron arvoisen lääkkeen tammikuussa ja seuraavan helmikuussa. Hän joutui molemmilla kerroilla maksamaan 470 euron omavastuun, koska vuosiomavastuu ei täyttynyt ensimmäisellä kerralla. Lääkkeiden kustannukset tulivat yllätyksenä, sillä asiakas oli varautunut maksamaan omavastuun loppuosan, mutta joutui myös toisella asiointikerralla maksamaan täyden hinnan. Hänen tuli myöhemmin itse hakea Kelalta palautusta ja todistusta, että lääke kuuluu korvattaviin lääkkeisiin. Reumaliiton mielestä tällaiset tapaukset tulee ratkaista yksinkertaisemmalla menettelytavalla. 

Reumaliiton mukaan on kehitettävä ratkaisu, joka ei heikennä enempää haavoittuvien ryhmien toimeentuloa ja hyvinvointia ja korjattava muutoksesta aiheutunut epäkohta.  

Suomen Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu valtakunnallinen kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia. Liittoon kuuluu 155 jäsenyhdistystä ja niihin 39 000 jäsentä.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Maria Ekroth, p. 040 707 9114, maria.ekroth@reumaliitto.fi

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija Noora Marjeta, p. 044 550 3450, noora.marjeta@reumaliitto.fi

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

8.3.2023
Erityisesti pitkäaikaissairailla sairastamiseen liittyy paljon kus
27.2.2023
Alkuvuoden lääkekulut koettelevat monen sairastuneen taloutta.
22.2.2023
Eduskunnan täysistunnossa on perjantaina 24.2.2023 hallituksen esitys uudeksi vammai
5.1.2023
Uusi vuosi 2023 tuo erityisesti muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu