Ministeriryhmä päätti selvitystyöryhmästä

22.11.2012

Selvityshenkilöt tarkastelevat, miten voidaan saavuttaa riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky kullakin selvitysalueella. Selvityshenkilöt arvioivat myös, millaiset valmiudet kunnilla on muodostaa palvelurakenne, joka noudattaa ministeriryhmän linjauksia. Myös alueelliset piirteet, kuten harva asutus tai kielelliset olosuhteet, on otettava huomioon.

Kunnalla tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueella on riittävä kantokyky, kun sen talous on kestävä ja vakaa, ja palvelujen järjestämiseen ja omaan palvelutuotantoon tarvittava osaaminen on varmistettu. Lisäksi kunnalla tai sote-alueella täytyy olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä kyky huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon edellyttämästä infrastruktuurista. Myös väestöpohjan on oltava riittävän suuri.
Työryhmän toimeksiannon määräaika on 28.2.2013.