Mielipidekirjoitus: Alkuvuodelle kasaantuviin lääkekuluihin kaivataan ratkaisuja: lääkkeet pitäisi voida maksaa osissa

27.2.2023

Alkuvuoden lääkekulut koettelevat monen sairastuneen taloutta. Tänä vuonna reseptilääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto on 592,16 euroa.

Koska lääkekatto nollautuu vuodenvaihteessa, alkuvuodesta maksettavaksi voi kertyä lähes 600 euron lääkekulut. Lääkkeiden lisäksi sairastuneelle voi tulla laskuja lääkärikäynneistä, sairaalakuluista ja matkoista.

Sairastuneiden alkuvuoden maksurasituksen helpottamiseen on olemassa keinoja, joita voidaan ottaa käyttöön vaiheittain.

Ensiksikin alkuvuoden lääkekulujen maksurasitusta voitaisiin helpottaa mahdollistamalla lähes 600 euron vuosiomavastuun maksaminen osissa. SOSTEn, Diabetesliiton, Reumaliiton ja Sydänliiton alkuvuonna 2023 tekemä kysely osoittaa, että monet pitkäaikaissairaat olisivat kiinnostuneita maksamaan vuosiomavastuun pienemmissä osissa esimerkiksi kuukausilaskutuksella.

Samalla on syytä muistaa, että lääkkeiden käyttäjien omavastuut ovat Suomessa eurooppalaisittain korkeita: esimerkiksi Ruotsissa lääkekatto 12 kuukauden ajalta on vain noin 230 euroa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena tuleekin olla sairastuneiden kokonaismaksutaakan pienentäminen alentamalla lääkekattoa ja yhdistämällä terveydenhuollon maksukatot.

Lääkekaton maksun jakaminen osiin olisi ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

 

MIRJAMI TRAN MINH

erityisasiantuntija

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

 

MARIA MATTILA

vaikuttamistyön asiantuntija

Suomen Reumaliitto ry

 

Mielipidekirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 26.2.2023.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)