Mielipidekirjoitus: Alkuvuodelle kasaantuviin lääkekuluihin kaivataan ratkaisuja: lääkkeet pitäisi voida maksaa osissa

27.2.2023

Alkuvuoden lääkekulut koettelevat monen sairastuneen taloutta. Tänä vuonna reseptilääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto on 592,16 euroa.

Koska lääkekatto nollautuu vuodenvaihteessa, alkuvuodesta maksettavaksi voi kertyä lähes 600 euron lääkekulut. Lääkkeiden lisäksi sairastuneelle voi tulla laskuja lääkärikäynneistä, sairaalakuluista ja matkoista.

Sairastuneiden alkuvuoden maksurasituksen helpottamiseen on olemassa keinoja, joita voidaan ottaa käyttöön vaiheittain.

Ensiksikin alkuvuoden lääkekulujen maksurasitusta voitaisiin helpottaa mahdollistamalla lähes 600 euron vuosiomavastuun maksaminen osissa. SOSTEn, Diabetesliiton, Reumaliiton ja Sydänliiton alkuvuonna 2023 tekemä kysely osoittaa, että monet pitkäaikaissairaat olisivat kiinnostuneita maksamaan vuosiomavastuun pienemmissä osissa esimerkiksi kuukausilaskutuksella.

Samalla on syytä muistaa, että lääkkeiden käyttäjien omavastuut ovat Suomessa eurooppalaisittain korkeita: esimerkiksi Ruotsissa lääkekatto 12 kuukauden ajalta on vain noin 230 euroa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena tuleekin olla sairastuneiden kokonaismaksutaakan pienentäminen alentamalla lääkekattoa ja yhdistämällä terveydenhuollon maksukatot.

Lääkekaton maksun jakaminen osiin olisi ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

 

MIRJAMI TRAN MINH

erityisasiantuntija

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

 

MARIA MATTILA

vaikuttamistyön asiantuntija

Suomen Reumaliitto ry

 

Mielipidekirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 26.2.2023.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

8.3.2023
Erityisesti pitkäaikaissairailla sairastamiseen liittyy paljon kus
22.2.2023
Eduskunnan täysistunnossa on perjantaina 24.2.2023 hallituksen esitys uudeksi vammai
5.1.2023
Uusi vuosi 2023 tuo erityisesti muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu
23.11.2022
Reumaliiton vaikuttamistyön asiantuntijana on aloittanut Maria Mat