Maria Ekroth: Kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuu tulisi jakaa 12 kuukaudelle 

21.4.2017

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit ovat mullistaneet reumasairauksien hoidon niissä tapauksissa, jolloin perinteiset reumalääkkeet eivät ole tehonneet riittävästi. Biologiset lääkkeet kuuluvat erityisen kalliiden lääkkeiden ryhmään, jossa yhden pakkauksen arvolisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa.

Kalliita biologisia lääkkeitä käytettäessä vuosiomavastuun ylittyminen heti yhdessä tai muutamassa kuukaudessa on yleistä. 605,13 euron omavastuun maksaminen lyhyessä ajassa on monelle kohtuuton kustannus. Siksi moni biologisia lääkkeitä käyttävä on alkuvuodesta haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Kysyimme maaliskuussa kokemuksia omavastuusta kalliita reumalääkkeitä käyttäviltä ja kertomuksia kertyi hetkessä kymmeniä. Monet sairastavat ovat joutuneet turvautumaan pikavippeihin (korko 50% + viitekorko) ja luottokorttimaksuihin (korko 5-14%). Niitä maksetaan takaisin pienissä erissä takaisin, ja jotkut ovat joutuneet velkakierteeseen. Osa jättää oman lääkkeen ottamatta, jotta on varaa lapsen lääkkeeseen. Osa harkitsee biologisen lääkkeen lopettamista, koska kertaomavastuu on yksinkertaisesti liian suuri.

Suomen Reumaliitto on tehnyt asiasta kansalaisaloitteen. Esitämme, että silloin kun kysymyksessä on erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluva, vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke, tulisi vuosiomavastuu jakaa tasaisesti 12 kuukaudelle.

Esitämme, että silloin kun kysymyksessä on erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluva, vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke, tulisi vuosiomavastuu jakaa tasaisesti 12 kuukaudelle.

Saadakseen luvan 12 kuukaudelle jaettuun omavastuuseen, vakuutetun on osoitettava sairaus ja lääkehoidon tarve lääkärin B-lausunnolla. Erityiskorvausoikeuden vakuutetulle myöntäisi Kansaneläkelaitos. Esitämme myös, että silloin kun sairastava elää sosiaaliturvan varassa, jaettaisiin omavastuu automaattisesti 12 kuukaudelle ja vähennettäisiin suoraan etuudesta, jolloin sairastavan ei tarvitsisi maksaa omavastuuta ollenkaan apteekkiin.

Olen nostanut esityksemme omavastuun jaosta esille useassa eri yhteydessä. Esityksemme on saanut kannustusta ja hyvää palautetta niin kansanedustajien kuin Kelankin taholta. Toistaiseksi ei ole ilmennyt mitään syytä, miksi aloite ei menestyisi eduskunnan käsittelyssä.

Reumatauteja sairastavat eivät ole tilanteen kanssa yksin. Biologisia lääkkeitä käytetään niin harvinaisten kuin yleisempien sairauksien, kuten diabeteksen, tulehduksellisten suolistosairauksien, astman ja syövän hoidossa. Moni liitto on jo lupautunut mukaan tukemaan kansalaisaloitettamme.

Reumatauteja sairastavat eivät ole tilanteen kanssa yksin.

Kansalaisaloitteen sähköiseen allekirjoittamiseen tarvitaan pankkitunnukset. Kun sitoudumme yhdessä edistämään aloitetta hankkimalla mahdollisimman paljon allekirjoittajia, meillä on hyvät mahdollisuudet saada 50 000 nimeä aloitteen taakse. Se takaa aiheen käsittelyn eduskunnassa.

Reumaliiton kansalaisaloite: Erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen 12 kuukaudelle

Kirjoittaja
Maria Ekroth
Reumaliiton toimitusjohtaja

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

21.4.2017
Erityisen kalliita lääkkeitä sairautensa hoitoon tarvitsevat joutuvat maksamaan 605,
13.4.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö