Maria Ekroth: Kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuu tulisi jakaa 12 kuukaudelle 

21.4.2017

Biologiset lääkkeet ovat mullistaneet reumasairauksien hoidon niissä tapauksissa, joissa perinteiset reumalääkkeet eivät ole tehonneet riittävästi. Biologiset lääkkeet kuuluvat erityisen kalliiden lääkkeiden ryhmään, jossa yhden pakkauksen arvolisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa.

Biologisia lääkkeitä käytettäessä vuosiomavastuun ylittyminen 1-2 kuukaudessa on yleistä. 605,13 euron omavastuun maksaminen lyhyessä ajassa on monelle kohtuuton kustannus. Siksi moni biologisia lääkkeitä käyttävä on alkuvuodesta haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Keräsimme kokemuksia biologisia reumalääkkeitä käyttäviltä. Monet sairastavat ovat joutuneet turvautumaan pikavippeihin (korko 50% + viitekorko) ja luottokorttimaksuihin (korko 5-14%). Näitä luottoja korkoineen maksetaan takaisin pienissä erissä ja jotkut ovat joutuneet velkakierteeseen. Osa jättää oman lääkkeen ostamatta alkuvuodesta, jotta on varaa lapsen lääkkeeseen, osa ei pysty siirtymään sen käyttäjäksi ja osa harkitsee lääkkeen lopettamista, koska kertaomavastuu on yksinkertaisesti liian suuri.

Suomen Reumaliitto on tehnyt asiasta kansalaisaloitteen. Esitämme, että silloin kun kysymyksessä on erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluva, vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke, tulisi olla mahdollisuus jakaa vuosiomavastuu tasaisesti 12 kuukaudelle.

Esitämme, että silloin kun kysymyksessä on erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluva, vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke, tulisi olla mahdollisuus jakaa vuosiomavastuu tasaisesti 12 kuukaudelle.

Saadakseen luvan 12 kuukaudelle jaettuun omavastuuseen, vakuutetun olisi osoitettava sairaus ja lääkehoidon tarve lääkärin B-lausunnolla. Erityiskorvausoikeuden vakuutetulle myöntäisi Kansaneläkelaitos. Esitämme myös, että silloin kun sairastava elää sosiaaliturvan varassa, jaettaisiin omavastuu automaattisesti 12 kuukaudelle ja vähennettäisiin suoraan etuudesta, jolloin sairastavan ei tarvitsisi maksaa omavastuuta ollenkaan apteekkiin.

Olen nostanut esityksemme omavastuun jaosta esille useassa eri yhteydessä. Esityksemme on saanut kannustusta ja hyvää palautetta niin kansanedustajien kuin Kelankin taholta.

Reumatauteja sairastavat eivät ole tilanteen kanssa yksin. Näitä erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluvia lääkkeitä käytetään niin harvinaisten kuin yleisempien sairauksien, kuten mm. tulehduksellisten suolistosairauksien, psoriasiksen ja syöpätautien hoidossa.

Reumatauteja sairastavat eivät ole tilanteen kanssa yksin.

Kansalaisaloitteen sähköiseen allekirjoittamiseen tarvitaan pankkitunnukset. Kun sitoudumme yhdessä edistämään aloitetta hankkimalla mahdollisimman paljon allekirjoittajia, meillä on hyvät mahdollisuudet saada 50 000 nimeä aloitteen taakse. Se takaa aiheen käsittelyn eduskunnassa.

Reumaliiton kansalaisaloite: Erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen 12 kuukaudelle

Kirjoittaja
Maria Ekroth
Reumaliiton toimitusjohtaja

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)