Maailman Fibromyalgiapäivä 12.5.2012: Asiatieto hälventää ennakkoluuloja

10.5.2012

Professori Pekka Hannosen mukaan fibromyalgia-oireyhtymän keskeisiä piirteitä ovat tuki- ja liikuntaelimistön kivut, lepoa antamaton yöuni sekä selittämätön, heti heräämisestä alkava uupumus. Lisäksi potilaat kertovat kärsivänsä - usein näennäisesti toisiinsa liittymättömistä - psykosomaattisista, psykiatrisista, neurologisista ja vaikeasti luokiteltavista oireista. Siitä huolimatta heissä ei ole ns. objektiivisia löydöksiä.

Oireyhtymän syyt tunnetaan huonosti. Keskeistä näyttää olevan kipua ja muita aistimuksia laannuttavien kipuratojen puutteellinen toiminta.

”Parantavaa hoitoa ei ole, joten hoidon tavoite on vähentää oireita ja parantaa  toimintakykyä ja elämänlaatua. Potilas on itsensä paras auttaja. Paras keino sen saavuttamiseksi on asiallinen, toistettu informaatio. Sen tarkoituksena on myös hälventää virheellisiä käsityksiä ja ennakkoluuloja. Muita lääkkeettömiä hoitokeinoja ovat fyysisen kestävyys- ja lihaskunnon kohentaminen. Rentoutuskeinot ovat usein myös hyödyllisiä.

Pieniannoksiset masennuskipulääkkeet vähentävät monien fibromyalgiaa sairastavien kipuja. Erityisesti nämä valmisteet parantavat unen laatua ja siten helpottavat uupumusta. On tärkeä muistaa, että lääkkeettömät hoidot tähtäävät elämänlaadun ja toimintakyvyn parantamiseen, mutta lääkkeet ainoastaan oireiden vähentämiseen”, toteaa Pekka Hannonen.

Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila järjestää fibromyalgiapotilaiden kuntoutusta. Apilan ylilääkäri, reumatologi Heikki Hinkka kertoo fibromyalgian kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta.http://www.youtube.com/watch?v=H8Oyy-5r2y0

Suomen Reumaliitossa on jäseninä fibromyalgiaa sairastavien omia yhdistyksiä ja yhdistyksissä kokoontuu fibromyalgiaa sairastavien ryhmiä. Reuma-aapisessa on ensitietoa fibromyalgia-oireyhtymästä.

Fibromyalgiapäivän vietto on alkanut Kanadasta ja USA:sta, jossa vietetään 12.5. International Fibromyalgia Awareness Day -nimistä päivää Florence Nightingalen syntymäpäivän kunniaksi.

TtM Merja Sallisen fysioterapian alaan kuuluva väitöstutkimus Krooninen kipu muuttaa elämäntarinaa julkasitiin huhtikuussa. Sallisen mukaan vaikka fibromyalgiapotilaat hyötyvät ryhmämuotoisesta moniammatillisesta kuntoutuksesta muun muassa vertaistuen ja tiedonsaannin kautta, tulisi kuntoutuksessa huomioida kuntoutujien yksilölliset tarpeet ja taustat nykyistä paremmin. Varhainen oireiden tunnistus ja esimerkiksi työaikojen tai työtehtävien sopeutus sekä asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen aloitus heti alkuvaiheessa ovat avainasemassa työ- ja toimintakyvyn säilyttämisessä.

www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/04/tiedote-2012-04-16-13-38-16-297661

(Fibromyalgia: This syndrome was termed Fibromyalgia from the three Latin words: fiber (meaning fibrous tissue such as ligaments, tendons or fascia); myo (meaning muscle tissue)" and algia (pain). In FM the symptoms can vary from person to person.)