Lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta

25.3.2022

Suomen Reumaliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta.

Hallituksen esityksessä vammaispalvelulaiksi säädettäisiin keskeisistä vammaisen henkilön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä välttämätöntä huolenpitoa turvaavista palveluista. Hyvinvointialueella olisi näihin palveluihin pääosin erityinen, määrärahoista riippumaton järjestämisvelvollisuus.

Vammaispalvelulaki on tarkoitettu vammaisten ihmisten erityispalveluja turvaavaksi laiksi tilanteisiin, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät ole riittäviä. Tietty vamma tai diagnoosi ei määrittelisi oikeutta palveluun eikä rajaisi henkilöä kategorisesti pois erityispalveluiden piiristä, vaan ratkaisevaa olisi vammaisuudesta aiheutuva toimintakyvyn heikentyminen.

 

Lue Reumaliiton lausunto (pdf)

 

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

28.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa tekeillä oleviin esteettömyysasetuks
5.4.2022
Reumaliitto lähetti avoimen kirjeen kansanedustajille yhdessä kahdeksan muun potilasjärjestön kan
31.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa hallituksen esitykseen t