Lausunto valtioneuvoston luonnoksesta asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

16.6.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö  

Viite: Lausuntopyyntö valtioneuvoston luonnoksesta asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.

Lausunto

Lausunto koskee sosiaali- ja terveysministeriön luonnosta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Asetuksen valmistelu liittyy päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen ja sen tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa vuodesta 2019 alkaen. Suomen Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Reumaliitto kannattaa hoitojen keskittämistä, sillä sen kautta osaamisesta ja resursseista pystytään huolehtimaan paremmin ja tuloksena on parantunut hoidon laatu. Reumaliitto on kuitenkin huolissaan, että palvelujen saavutettavuus heikkenee syrjäisissä maakunnissa toimintojen osittaisen keskittämisen seurauksena. Reumaliitto kannattaa keskittämistä silloin, kun se ei vaaranna yksilön yhdenvertaisuuden toteutumista, eikä aiheuta tilannetta, jossa hoidon ja palveluiden saavutettavuus on riippuvainen yksilön asuinpaikasta. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat eniten lääkärikäyntejä aiheuttava sairausryhmä. Niitä sairastaa yli miljoona suomalaista ja ne ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tulehdukselliset reumasairaudet ovat luonteeltaan eteneviä ja huonosti hoidettuna vammauttavia. Sairauden etenemiseen pystytään vaikuttamaan intensiivisellä lääkehoidolla sekä hoidolla, jota tarjoaa ammattitaitoinen hoitotiimi. 

Reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa on säilytettävä alueellinen tasapuolisuus. Tämän seurauksena kaikissa sairaanhoitopiireissä/maakunnissa on säilytettävä reumayksiköt. Harvinaisten reumasairauksien, lasten reuman ja reumakirurgian kannalta keskittäminen yhtenäistää hoitotapoja ja luo parhaan mahdollisen hoitokäytännön. Tämä on potilaan etu, sillä se vaikuttaa sekä hoidon tuloksellisuuteen että laadukkuuteen. Alueellisen tasapuolisuuden säilyttämiseksi akuutti ja yleisoireinen reumahoito tulee järjestää 12:ssa laajan päivystyksen yliopisto- ja keskussairaalassa.

Erikoissairaanhoidon työnjaon ja keskittämisen toteutumisen kannalta on keskitettävä valtakunnan tason ohjausta. Reumasairauksien hoidossa tarvitaan enemmän erikoistumisvirkoja, perustason koulutusta ja erikoislääkärin virkoja. Reuman hoidossa osaamisen keskittyminen moniammatilliseen tiimiin, jossa tapahtuu tiivistä vuorovaikutusta reumatologien, reumakirurgien ja reumahoitajien kanssa takaa potilaalle parhaan mahdollisen hoidon. Moniammatillisen hoitoryhmän antamalla intensiivisellä hoidolla sairauden eteneminen on paremmin hallittavissa.

Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu 38 000 jäsentä yhteensä 154 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)