Lausunto terveydenhuollon laaturekistereistä ja Reumarekisteristä

28.6.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitkä laaturekisterit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisterinpidollisessa vastuussa. THL antaa määräykset laaturekistereiden tietorakenteista ja tietosisällöistä. Asetusluonnoksessa on nimetty kymmenen eri laaturekisteriä, joista Reumarekisteri on yksi.

 

Reumaliiton lausunnon pääkohdat

  • Reumaliitto kannattaa kansallista Reumarekisteriä
  • Valtakunnalliset laaturekisterit ovat tarpeellisia ja tarvitsevat pysyvän julkisen rahoituksen
  • Potilaiden ottaminen mukaan rekisterien kehittämiseen ja käytäntöön saattamiseen on tärkeää

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf)

Laaturekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, jonka tietoja käytetään tietyn sairauden hoidon tai tietyn hoitomenetelmän taikka sosiaalipalvelun arvioimiseen. Laaturekisteriin kootaan henkilötietoja asiakkaista ja potilaista, heidän hoidostaan ja palveluistaan sekä näiden tuloksista. Tietojen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta voidaan järjestelmällisesti ja luotettavasti seurata, vertailla ja arvioida.

Lue myös:

Reumaliiton viesti kehysriiheen
Reumaliiton kannanotto Reumarekisterin puolesta

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

28.10.2021
Reumaliitto on mukana usean eri tahon yhteisessä vetoomuksessa koskien monikanavarahoituk
26.10.2021
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi Reumaliitolta lausun
11.10.2021
Kansallinen Reumarekisteri tarvitsee pysyvän julkisen rahoituksen
6.10.2021
Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen kesäkuussa.