Lausunto rahapeliyhtiöiden yhdistymisestä

22.4.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö 15.4.2016

Viite: Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen

Lausunto

Suomen Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu lähes 40 000 jäsentä yhteensä 157 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea.

Lausuntomme koskee sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksia valtioneuvoston asetuksiksi, joilla säänneltäisiin nykyisten kolmen rahapeliyhteisön yhdistymisen tuoman rahapeliyhtiön tuotosta myönnettävien avustusten jakamista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua järjestöille tärkeästä asiasta. Esitetyt ehdotukset liittyvät suunniteltuun kolmen pelitoimintaa harjoittavan yhtiön yhdistämiseen. Yhdistymisen perustana on vahvistaa suomalaista rahapelijärjestelmää, millä pystytään turvaamaan paremmat edellytykset vastuullisen pelikulttuurin kehittämiseen ja vastaamaan ulkomaille tapahtuvan pelaamisen tuomaan haasteeseen. Pidämme uudistusta myönteisenä.

Rahapeleistä kertyvillä tuotoilla turvataan järjestöjen arvokas työ ihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kohtaamien haasteiden kasvaessa pidämme tämän työn turvaamista entistäkin tärkeämpänä. Uudistuksen yhteydessä on pidettävä huolta, että jatkossa yhden yhtiön mallissa eri edunsaajatahojen välille määritellään prosentuaaliset osuudet tuottojen kokonaismäärästä. Näin jakosuhde on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen ja takaisi potilasjärjestötoiminnan jatkumisen vahvana, kansantaloudellisestikin tärkeänä yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen täydentäjänä.

Ehdotuksessa esitetään, että rahapeliyhtiöiden yhdistymisen myötä sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettaan avustusasioiden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi antaa avustusesitys ministeriölle samaan tapaan kuin RAY:n hallitus nyt tekee. Ehdotuksessa esitetty neuvottelukunta koostuisi kokonaan järjestöjen edustajista, minkä katsomme olevan järjestöjen vaikutusmahdollisuuksien kannalta erittäin merkittävä parannus sekä avustuspäätöksen osalta, että myös avustuskäytäntöjen kehittämisen näkökulmasta. Ehdotuksessa esitetään myös, että velvollisuus toimittaa tilintarkastajan raportti koskisi vain yli 100 000 euron suuruisia avustuskokonaisuuksia. Kannatamme tätä, sillä se säästäisi resursseja ja rahaa itse toimintaan.

Maria Ekroth, toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi 
Terhi Stevander, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, puh. 044 377 5610, terhi.stevander(at)reumaliitto.fi