Lausunto perustulokokeilusta

9.9.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö

Viite: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto

Lausunto koskee sosiaali- ja terveysministeriön esitystä vuoden 2017 alusta alkavaa perustulokokeilua. Suomen Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu lähes 40 000 jäsentä yhteensä 157 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ja merkittävä osa sairauspäivärahakausiin johtavista työpoissaoloista.

Nyt esitetyt ehdotukset koskevat vuoden 2017 alusta alkavaa perustulokokeilua. Ehdotettua perustuloa kokeillaan vuosien 2017 ja 2018 aikana. Kokeiluun valitaan 2000 25-58 vuotiasta henkilöä, jotka ovat saaneet vuoden 2016 marraskuussa työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kokeilussa perustulon määrä tulee olemaan 560 euroa kalenterikuukaudessa.

Perustulokokeilu on osa hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin kärkihankkeita. Kokeilun tarkoituksena on selvittää voitaisiinko perustulon avulla poistaa nykyjärjestelmässä olevia kannustin- ja tuloloukkuja ja parantaa mm. osa- ja lyhytaikaisen työn vastaanottamista.

Perustulokokeilu on mielenkiintoinen hanke ja toivomme siitä saatavan luotettavaa ja tieteelliseen tarkasteluun sopivaa aineistoa. Joskin kokeiluun valittu summa tuntuu pitkäaikaissairaan näkökulmasta kovin pieneltä. Toimeentulo on yksi ihmisen perusoikeuksista. On valitettavaa, että tällä hetkellä Suomessa sosiaaliturvan määrä on niin alhainen, että Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komissio on joutunut huomauttamaan Suomea asiasta. Myös tilastot osoittavat suhteellisen köyhyysasteen nousseen liki kaksinkertaiseksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Pidämme tätä kehitystä huolestuttavana erityisesti pitkäaikaissairaiden henkilöiden kannalta, joille sairaus on tuonut rajoitteita ja jopa estänyt mahdollisuuksia tulojen hankintaan ja työssä käyntiin. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla perustulokokeilusta saatavia tuloksia.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Terhi Stevander, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija , puh. 044 377 5610, terhi.stevander(at)reumaliitto.fi