Lausunto luonnoksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi

10.4.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö

Viite: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi.

Lausunto

Lausunto koskee sosiaali- ja terveysministeriön lausunnolle lähettämää luonnosta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi. Suomen Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Reumaliiton mielestä yhtenäistäminen nähdään hyvänä, mutta ohjeistuksen tulee sisältää ihmisten yksilöllisten tarpeiden riittävä tunnistaminen ja mahdollisuus vastata niihin.

Reumasairaudet ovat tuki-ja liikuntaelinsairauksia, joiden tyypillisimpiä oireita ovat nivelten jäykkyys, aristus, särky ja turvotus. Useimmiten reuman oireet tulevat käsien tai jalkojen niveliin tai molempiin yhtä aikaa. Reumasairaudet voivat aiheuttaa liikerajoituksia ja eriasteisia työ- ja toimintakyvyn rajoituksia. Oikeanlainen apuväline voi helpottaa arjessa selviytymistä huomattavasti sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Reumasairaille tärkeitä apuvälineitä ovat muun muassa niveltuet, lastat, tukikaulus ja ergonomisesti muotoillut työ- ja ruokailuvälineet.

Valtakunnallisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden mukaisesti apuvälinepalvelut tulee järjestää joustavasti ja saumattomasti siten, että apuvälinepalveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelut tasapuolisesti asuinkunnasta riippumatta oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Reumaliitto on huolissaan siitä, että nykyään asuinpaikka vaikuttaa apuvälineiden saatavuuteen. Toivomme, että apuvälineiden saatavuus paranee luovutusperusteiden yhtenäistämisen myötä asuinpaikasta riippumatta pitkäaikaissairaan tarpeet huomioiden. Pienapuvälineiden osalta uudet luovutusperusteet heikentävät reumasairaiden tilannetta. Alueelliset erot vaikuttavat tiettyjen tuotteiden saatavuuteen, kun asiakkaat ovat velvoitettuja ostamaan pienapuvälineet omakustanteisesti. Reumaliitto on huolissaan kyseisten apuvälineiden saatavuudesta.

Ortoosihoidon edellytyksenä on, että siitä on merkittävä hyöty asiakkaan päivittäisiin toimintoihin. Reumaliitto toivoo selkeämpää rajausta luovutusperusteiden piiriin kuuluvista apuvälineistä, jotta virhetulkintoja ei synny ja ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti. Reumasairaan päivittäisiin toimintoihin on lukeuduttava vapaa-ajan harrastetoiminnot ja näiden toimintojen tukeminen ennaltaehkäisevästi apuvälineillä. Reumaliitto korostaa, että ihmiset eivät saa joutua eriarvoiseen asemaan diagnoosinsa perusteella, vaan lähtökohtana tulee olla toimintakyky. Yhtenäistettyjen luovutusperusteiden tulee edistää apuvälineitä tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta. 

Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu 39 000 jäsentä yhteensä 155 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)