Lausunto hierojan ammattitutkinnosta

22.5.2018

Reumaliitto lausui hieronnan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista.

Viite: OPH-915-2018

Suomen Reumaliitto pitää hyvänä perusteiden päivitystä. Tutkintojen yhtenäistäminen on selkiyttää hierojan tutkintovaatimuksia ja ammattipätevyyden tulkittavuutta perus- ja erikoisammattitasolla, vaikkakaan ei poistane täysin yksityisten hierojankoulujen variaatioita.  
 
Molemmissa on paljon sisältövaatimuksia. Reumaliitto ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, antaako koulutus riittävät tiedot ja taidot arvioida esimerkiksi tulehduksellisissa ja kipuja tuottavissa ehkä vielä diagnosoimattomissa reumasairauksissa hieronnan riittävyyttä hoidollisena toimenpiteenä. Samoin kun asiakkaalla on niveliin kohdistuva pitkäaikaissairaus, on tärkeää, että osataan tutkia ja tehdä testejä aiheuttamatta lisävaurioita nivelille. Siksi pidämme erittäin tärkeänä tutkintovaatimuksissakin esiin nostettua kriteeriä siitä, että opiskelijan on osattava arvioida ammattitaitonsa riittävyyttä ja rajoja sekä ohjata asiakas tarvittaessa muun terveydenhuollon ammattihenkilön hoitoon. Voisiko sitä vielä mahdollisesti tarkentaa? 
 
Erityisammattitutkinnon osalta toivomme kiinnitettävän huomiota seuraaviin seikkoihin jatkovalmistelussa:      

  • Kivunhoidon osaamisala: Jako on hiukan keinotekoinen. Osaamisalan sisällöissä on nähtävissä päällekkäisyyksiä. Saman osaamisalan tutkinnon osat vaihtelevat keskenään valinnaisista riippuen, esimerkiksi kivun hoidossa pystyy valinnaisissa ottamaan mm. urheiluhierontaan tähtääviä vaihtoehtoja ja päinvastoin.
  • Lymfahieroja nimike ei vastaa kokonaisuutta – nykyinen lymfaterapeutti on nimikkeenä parempi, sillä se ei ole pelkkää ”hierontaa”, vaan hoitoon kuuluvat myös kompressiosidokset, liike- ja ihonhoito. Lymfaterapiaa käytetään yksinomaisena hoitona tai yhdistettynä muuhun hoitoon esimerkiksi fysioterapiaan. Lymfaterapia on myös osa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.
  • Urheiluhierojan suuntautumisvaihtoehto on hyvä ja tälläkin hetkellä olemassa omana tutkintonaan.  
  • Hyvä, että sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrittäjänä toimiminen on osa-alueena mukana tutkinnossa, vaikka se onkin valinnainen. 

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf)

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

1.12.2021
Suomen Reumaliitto oli mukana perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun koolle kutsumassa pyö
28.10.2021
Reumaliitto on mukana usean eri tahon yhteisessä vetoomuksessa koskien monikanavarahoituk
26.10.2021
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi Reumaliitolta lausun
11.10.2021
Kansallinen Reumarekisteri tarvitsee pysyvän julkisen rahoituksen