Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

13.4.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö                                                                               

Viite: Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausunto

Lausunto koskee hallituksen esitysluonnosta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uudella lainsäädännöllä toteutettaisiin hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Suomen Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Reumaliitto näkee yksittäisten säännösten määrän vähentämisen ja selkeyttämisen hyvänä, mutta toivoo, että esteettömyysasiat huomioidaan selkeämmin lainsäädännössä.

Reumasairaudet ovat tuki-ja liikuntaelinsairauksia, joiden tyypillisimpiä oireita ovat nivelten jäykkyys, aristus, särky ja turvotus. Reumasairaudet voivat aiheuttaa liikerajoituksia ja eriasteisia työ- sekä toimintakyvyn rajoituksia ja heikentymistä tuki- ja liikuntaelimissä. Esteettömyys on reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden kannalta jokapäiväiseen arkielämään vaikuttava asia. Tämän seurauksena on tärkeää, että tieliikenteen toimivuuteen, erityisesti invataksien ja esteettömien taksien toimivuuden osalta kiinnitetään huomiota.

Reumaliitto on huolissaan siitä, että nykymuodossaan lainsäädännössä ei ole riittävästi säädöksiä, miten välttää invataksien ja muiden esteettömien taksien käytön yhteydessä ilmenevät turvallisuusongelmat. Esitysluonnoksen 95 §:n 2 momentissa säädettäisiin kuljettajan velvollisuudesta huolehtia siitä, että matkustajat voisivat siirtyä turvallisesti ajoneuvoon ja siitä ulos, ja että tähän tarvittavia laitteita, kuten pyörätuolinostinta tai luiskaa käytetään asianmukaisesti. Reumaliiton mielestä on tärkeää, että tämän lisäksi kuljetustilanteessa kiinnitetään huomiota asiakkaan terveysvaarojen ehkäisemiseen. Kuljetustilanne itsessään ei saa aiheuttaa asiakkaalle henkistä tai fyysistä vammaa, sairautta, aiheetonta kipua tai muuta vaaraa.

Lisäksi asiakkaalla tulee kuljetustilanteessa kaikissa olosuhteissa olla mahdollisuus kommunikoida kuljettajan kanssa ongelmitta. Kommunikointi voi tapahtua toisen henkilön välityksellä, suoraan puhumalla, hätänapilla tai sisäpuhelimen avulla. Nämä asiat on otettava huomioon paremmin lainsäädännössä.

Tieliikennelain on huomioitava ihmisten liikkumisen turvaaminen erilaisista liikkumisen rajoitteista huolimatta. Reumaliitto kannattaa tieliikennelainsäädännön tavoitetta turvata kansalaisten tasapuoliset liikkumismahdollisuudet. Erityisryhmien oikeuksien huomioimisella edistetään kansalaisten yhdenvertaisuutta reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden kannalta.

Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu 39 000 jäsentä yhteensä 155 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)