Lausunto ensihoitopalvelun uudistuksesta

24.5.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö  

Viite: Lausuntopyyntö asetukseksi ensihoitopalveluista ja sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevista muutoksista.

Lausunto

Lausunto koskee sosiaali- ja terveysministeriön säädösluonnosta asetukseksi ensihoitopalveluista ja terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevista muutoksista vuonna 2019. Suomen Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Reumaliiton mielestä ensihoitopalveluita koskevien säännöksien uusiminen ja tarkentaminen nähdään hyvänä, sillä aiempi malli on tulkinnaltaan monimutkainen. Reumaliitto toivoo, että uudistuksessa ja tarkentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota alueellisen tasapuolisuuden toteutumiseen, kun kyseessä on ensihoitopalveluiden saatavuus.

Tuki- ja liikuntaelinten oireet, sairaudet ja niiden seuraukset ovat vakava kansanterveyden ongelma. Tämän lisäksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat raskaan taakan kansantaloudelle, sillä niiden aiheuttamat vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat 3–4 miljardia euroa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat eniten lääkärikäyntejä aiheuttava sairausryhmä.

Ensihoitopalvelulla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää mm. äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arvion, hoidon ja tarvittaessa kuljetuksen, ensivastetoiminnan, osallistumisen ensihoitovalmiuden ylläpitämisen ja alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen sekä virka-avun antamisen muille viranomaisille. Reumaliitto kannattaa uuden palvelutasopäätösmallin tavoitetta paremmasta yhdenvertaisuudesta alueellisen ensihoitopalvelun saatavuudessa.

Reumaliitto on kuitenkin huolissaan siitä, miten maakunnan järjestämisvelvollisuus vaikuttaa palveluiden saatavuuteen alueittain. Luonnoksen mukaan nykyisten viiden yliopistollisen sairaalan rakenteen pohjalle muodostetaan viisi uudistettua ensihoitokeskusta, joilla on aikaisempaa laajempia tehtäviä toimialan päivystystoiminnan ja varautumis- ja valmiustehtävien ohjauksessa. Korostamme, että ensihoitopalveluita järjestettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueellisen tasavertaisuuden toteutumiseksi. Palvelun saatavuus on olennainen osa yksilön turvallisuutta ja tämän seurauksena päivystystä toteuttavat yksiköt on oltava saavutettavissa ilman kohtuutonta etäisyyttä.

Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu 39 000 jäsentä yhteensä 155 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)