Lausunto asetusluonnoksesta rakennusten esteettömyydestä

11.8.2016

Suomen Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu lähes 40 000 jäsentä yhteensä 157 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea.

Lausuntomme koskee ympäristöministeriön asetusluonnosta rakennuksen esteettömyydestä. Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Esteetön rakentaminen ja esteetön ympäristö ovat tärkeä osa rakennusten suunnittelua. Esteetön ympäristö mahdollistaa sekä itsenäisen asumisen että asioinnin henkilöille, joilla muuten olisi vaikea toimia. Esteetön ympäristö on kaikkien kannalta mukava olla ja toimia.

Reumasairaudet ovat tuki-ja liikuntaelinsairauksia, joiden tyypillisimpiä oireita ovat nivelten jäykkyys, aristus, särky ja turvotus. Useimmiten reuman oireet tulevat käsien tai jalkojen niveliin tai molempiin yhtä aikaa. Reumaan liittyvät oireet ovat tyypillisiä aiheuttamaan toimintakyvyn heikentymistä tuki- ja liikuntaelimissä.

On tärkeää, että esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Pidämme hyvänä asiana, että ehdotetulla asetuksella pyritään selkeyttämään ja yhtenäistämään rakennusten esteettömyyteen velvoittavia säädöksiä. Tällä hetkellä säädökset ovat osaltaan olleet epäselviä ja sisältäneet päällekkäisyyksiä.

Ehdotetussa asetuksessa pidämme erityisen tärkeänä, että esteettömyyssäännöksiä yhtenäistetään juuri julkisten rakennusten, kuten hallinto- palvelu- ja liikerakennusten osalta. Säännöksien selkeytyminen takaa ko. tilojen olevan jatkossa entistä yhdenvertaisemmin kaikkien käytettävissä. Myös yksityisen rakentamisen osalta on tärkeää, että esteettömän rakentamisen velvoitteet vastaavat todellisia tarpeita ja että velvoitteiden vähentäminen ei estä yhdenvertaisuuden toteutumista.

Haluamme vielä muistuttaa, että esteettömyydessä huomioitavat asiat näyttäytyvät erilailla eri sairausryhmien ja yksilöiden kesken. Esimerkiksi pyörätuolia käyttävällä tai ilman apuvälineitä liikkuvalla reumaa sairastavalla on esteettömyyden suhteen eri tarpeet mm. istuinten korkeuden ja liuskan käytön suhteen. Reumasairas ei useinkaan voi käyttää liuskaa kävelemiseen kipeiden ja tulehtuneiden jalkojen nivelten vuoksi. Siksi reumasairaiden kannalta olisi tärkeää huomioida portaiden askelvälin olevan hieman nykyistä matalampi ja että portaissa olisi hyvä kaide mihin tukeutua kulkiessa portaita. Reumasairaille olisi tärkeää myös, että julkisissa tiloissa olisi yhä enemmän sijoitettu korotettuja istuimia, joita on helpompi käyttää nivelten ollessa kipeitä.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Terhi Stevander, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija , puh. 044 377 5610, terhi.stevander(at)reumaliitto.fi