Laura Heikkilä: Poimintoja uusimmista ravitsemustutkimuksista – miten tuloksia tulkitaan?

19.4.2017

Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin Välimeren ruokavalion ja nivelrikon yhteyttä. Välimeren ruokavalioon kuuluu runsaasti kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljaa, kalaa ja kasviöljyjä sekä vain vähän lihaa. Tutkimukseen osallistui 4358 henkilöä. Siinä havaittiin, että niillä, jotka noudattivat tarkemmin Välimeren ruokavaliota, esiintyi vähemmän polven nivelrikkoa. Sama tutkimusryhmä havaitsi myös, että Välimeren ruokavaliolla oli yhteys parempaan elämänlaatuun.

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin rasvan saannin yhteyttä polven nivelrikkoon. Tutkittavana oli 2092 henkilöä, jolla oli polven nivelrikko. Heitä seurattiin neljän vuoden ajan. Rasvan saanti laskettiin ruokavaliokyselyn perusteella ja nivelrikon kehitys arvioitiin röntgenkuvista. Niillä, jotka saivat ruokavaliostaan enemmän kovaa rasvaa, ja rasvaa kokonaisuudessaan, polven nivelrikko eteni nopeammin. Vastaavasti havaittiin, että pehmeän rasvan saanti saattaa hidastaa polven nivelrikon kehittymistä.

Mielenkiintoisia tuloksia nivelrikkoa sairastavan ruokavaliosta, mutta mitä ne tarkoittavat? Tutkimustulosten tulkinnassa täytyy huomioida tutkimuksen laatua eli esimerkiksi tutkimusasetelmaa ja tutkittavien määrää. Nämä tutkimukset ovat olleet kooltaan suuria, mutta kertovat vasta asioiden välisistä yhteyksistä. Jotta voidaan arvioida, vaikuttaako Välimeren ruokavalio tai rasvan laatu nivelrikkoon, tarvitaan erilainen tutkimusasetelma.

Ravitsemustietoa tule-terveydeksi -hanke osoitti, että tutkittua ja helposti ymmärrettävää ravitsemustietoa tarvitaan.

Lisäksi arvioinnissa tulokset tulee suhteuttaa aiempaan tutkimusnäyttöön, mikä vaatii alan asiantuntemusta. Koska nämä tutkimukset ovat ensimmäisiä aiheesta, tulee sitä tutkia lisää tulosten vahvistamiseksi ja asian ymmärtämiseksi. Aiemmissa tutkimuksissa Välimeren ruokavalio on vaikuttanut edullisesti moniin muihin sairauksiin, esimerkiksi vähentänyt nivelreuman oireita ja parantanut sydän- ja verisuoniterveyttä.

Tutkimustulosten tulkinta ei siis aina ole yksinkertaista. Ravitsemustietoa tule-terveydeksi -hanke osoitti, että tutkittua ja helposti ymmärrettävää ravitsemustietoa tarvitaan. Siihen tarpeeseen olemme nyt vastanneet ja koonneet Reumaliiton verkkosivuille luotettavaa tietoa ravitsemuksesta. Sisältöjä ovat kirjoittaneet ravitsemustieteen ja reumatologian ammattilaiset. Tutustumaan pääset osoitteessa www.reumaliitto.fi/ravitsemus!

Kirjoittaja
Laura Heikkilä
Laura Heikkilä on laillistettu ravitsemusterapeutti ja Kuopion Reumayhdistyksen Ravitsemustietoa tule-terveydeksi -hankkeen projektipäällikkö.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

18.10.2022
Kihti on kivulias, mutta ohimenevä niveltulehdus, jonka aiheuttaa uraatin eli virtsa
3.5.2021
Sairaanhoitajille suunnattu koulutus toteutetaan Reumaliiton ja Tampereen ammattikor
9.1.2020
Tutuksi tullut reumahoitaja-chat jatkuu tiistai-iltaisin. 
5.12.2019
Vaihdevuodet voivat olla viheliäiset tai vaivattomat.

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Verkkotapahtuma
Vertaistukitapaaminen teemalla Ravinto ja toimiva ruoansulatus 11.10.