Lastenreumakysely - Barnreumaenkät

13.8.2012

Vielä ehtii vastata lasten reumasairauksien hoito -kyselyyn

Kyselyn tarkoituksena on selvittää kokemuksia 0 - 17-vuotiaiden lasten ja nuorten reumahoidosta. Tuloksia käytetään hoidon kehittämiseen.

Lue lisää ja vastaa lastenreumakyselyyn tästä.

Än finns det tid att besvara enkäten om reumatiska sjukdomar hos barn

Syftet med enkäten är att undersöka hur reumatikervården för 0–17-åriga barn och unga upplevs. Resultaten kommer att användas för att utveckla vården.

Läs mera och besvara enkäten om barnreuma här.