Lasten ja perheiden vaalikone on auki

20.3.2015

Lasten ja perheiden vaalikone sisältää 26 lapsiperheiden arkeen liittyvää kysymystä. 

Vaalikoneessa käsitellään mm. päivähoitoon, perusopetukseen, harrastusmahdollisuuksiin, erityislasten asioihin, tasa-arvoiseen perhevapaajärjestelmään ja työn ja perheen yhteen sovittamiseen liittyviä kysymyksiä mahdollisimman konkreettisella tasolla.

Reumaliitto on mukana Emma & Elias -ohjelman tekemässä vaalikoneessa.

Lasten ja perheiden vaalikone on nyt auki äänestäjille osoitteessa www.emmaelias.fi/vaalikone ja linkki Reumaliiton perhesivuilla.