Lääkekatto päätetty laskea 610 euroon vuodessa

13.12.2013

Lääkekatto on 610 euroa vuonna 2014. Lääkekaton täytyttyä potilas maksaa lääkkeistään ainoastaan 1,50 euroa ostokertaa kohti.

Vuonna 2013 lääkekatto on 670 euroa, ja ilman lain muutosta se kohoaisi ensi vuonna noin 680 euroon. Lääkekaton ylittäville potilaille ehdotettu muutos tarkoittaa siis noin 70 euron helpotusta lääkekustannuksiin ensi vuonna.

Valtioneuvosto antoi lokakuussa uuden lääketaksa-asetuksen, jolla muutettiin lääkkeiden vähittäishintojen perusteita ja jonka myötä potilaiden lääkekustannukset nousevat. Lääketaksa säätelee lääkkeiden vähittäismyyntihintoja ja apteekkien lääkkeiden myynnistä saamaa myyntikatetta. Lääketaksamuutosten seurauksena sairausvakuutuksen lääkekorvausmenot vähenevät arviolta noin 15,8 miljoonaa euroa vuodessa. Potilaille lääkkeiden hintojen noususta aiheutuvia lisäkustannuksia tasataan alentamalla lääkekustannusten vuosittaista omavastuuosuutta eli niin kutsuttua lääkekattoa.

Lääkekorvausta sairausvakuutuksesta http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/laakehuolto/laakekorvaukset