Kyselytutkimuksesta tietoa: Joustot tärkeitä tuki- ja liikuntaelinsairaille työelämässä

17.10.2013

Ihmisen kokoinen työ

Tiedote 16.10.2013

Ihmisen kokoinen työ -hankkeen tilaaman Suomalaisten työkyky 2013 -barometrin mukaan 17 prosenttia työssä käyvistä suomalaisista kokee terveysongelmien rajoittavan työkykyään paljon tai jonkin verran. Vain 13 prosenttia terveysongelmista kärsivistä kokee työnantajan joustaneen tai tukeneen terveysongelmissa merkittävästi – luvussa on laskua kuusi prosenttiyksikköä viime vuoteen nähden (Vuosi 2012: 19 %).  Jonkin verran joustoa tai tukea on saanut 42 prosenttia terveysongelmista kärsivistä vastaajista.

Työnantajaltaan joustoa tai tukea saaneista terveysongelmaisista 39 prosenttia on saanut joustoa työaikaansa – luvussa laskua edellisvuoteen nähden seitsemän prosenttiyksikköä (Vuosi 2012: 46 %). Työtehtävien määrään on saanut joustoa 16 prosenttia vastaajista – luku on laskenut yhdeksän prosenttiyksikköä viime vuoteen nähden (Vuosi 2012: 25 %).

Jopa 29 prosenttia työntekoon vaikuttavista terveysongelmista kärsivistä vastaajista kokee, ettei työnantaja ole antanut lainkaan tukea tai joustanut terveysongelmissa – tämä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna (Vuosi 2012: 24 %).

Lyhennettyä työviikkoa tekevien osuus kaikista vastaajista (11 %) on vähentynyt vuodessa peräti kahdeksan prosenttiyksikköä (Vuosi 2012: 19 %). Työntekoon vaikuttavista terveysongelmista kärsivät suomalaiset eivät tee juuri muita useammin lyhennettyä työviikkoa (12 %).

”Tulokset kertovat osaltaan maamme taloudellisesta tilanteesta. Joustojen vähentyminen merkitsee kuitenkin työnantajille lisäkustannuksia sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden kasvun myötä. Reumaliiton jäsenistössä joustojen tärkeä merkitys näkyy erityisen hyvin: välillä tuki- ja liikuntaelinsairaus ei haittaa lainkaan työntekoa ja välillä kivut heikentävät työkykyä. Jokaisen yksilölliset erityistarpeet huomioimalla pystytään paremmin pitämään yllä työkykyä”, sanoo asiantuntija Miranna Seppälä Reumaliitosta.

Yli puolet liikaa töitä tekevistä kokee työnteon vaikuttaneen terveyteen

Reilu viidennes (22 %) suomalaisista kokee tekevänsä liikaa töitä. Yli puolet (56 %) liikaa töitä tekevistä vastaajista on sitä mieltä, että liian suuri työmäärä on vaikuttanut terveyteen. Kaikista liikaa töitä tekevistä 82 prosenttia pelkää, että työnteko vaikuttaa kielteisesti terveyteen tulevaisuudessa. Liikaa töitä tekevien maanviljelijöiden ja työväestön parissa näin uskoo jopa yhdeksän kymmenestä (89 %).

Yli puolet (51 %) ylityöllistetyistä kokee, että liian suuri työmäärä johtuu työntekijöiden puutteesta. Luku on noussut edellisvuodesta kuusi prosenttiyksikköä (Vuosi 2012: 45 %).

Työntekoa rajoittavista terveysongelmista kärsivistä vastaajista huomattavasti keskimääräistä useampi, lähes kolmannes (32 %), kokee tekevänsä liikaa töitä.

”Pidemmällä aikavälillä on kaikkien etu, että työmäärä on sovitettu kohtuulliseksi ja yksilöllisen työkapasiteetin mukaiseksi.  Joustot työajoissa ja työtehtävissä takaavat sen, että jokaisen työpanos saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla ja kestävästi. Sekä työnantajien että työtovereiden asenteiden on muututtava suvaitsevammiksi, jotta työelämän joustot voivat aidosti toteutua. Eri tapoja joustamiseen on kyllä, ne vaan täytyisi saada käyttöön”, Miranna Seppälä sanoo.

*Suomalaisten työkyky 2013 -barometrin on toteuttanut IROResearch Oy Ihmisen kokoinen työ -hankkeen toimeksiannosta elokuussa 2013. Kyselyyn vastasi 700 20–65-vuotiasta työssäkäyvää suomalaista, ja tulokset edustavat kaikkia suomalaisia työlllisiä. Tutkimuksen kenttätyö suoritettiin IRONetPanelissa.

Lisätietoa tule-sairauksista:

Suomen Reumaliitto ry

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, VTM Miranna Seppälä, p. 0400 497 986, miranna.seppala(at)reumaliitto.fi

Lisätietoa tutkimuksesta:

IROResearch Oy

Tutkimusjohtaja Tomi Ronkainen, p. 050 304 2397, tomi.ronkainen(at)iro.fi