Kysely: Monet pitkäaikaissairaat haluaisivat maksaa lääkkeiden lähes 600 euron vuosiomavastuun osissa 

16.2.2023

Alkuvuoden lääkekulut koettelevat monen sairastuneen taloutta. Tänä vuonna reseptilääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto on 592,16 euroa. Kaikki terveydenhuollon maksukatot nollautuvat vuodenvaihteessa, minkä vuoksi etenkin alkuvuosi on monelle sairastavalle taloudellisesti vaikeaa aikaa.

Monet pitkäaikaissairaat ovat kiinnostuneita maksamaan lääkkeiden vuosiomavastuun osissa, selviää SOSTEn, Diabetesliiton, Reumaliiton ja Sydänliiton tuoreesta kyselystä. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta on kiinnostunut hyödyntämään mahdollisuutta lääkkeiden vuosiomavastuun maksamiseen pienemmissä osissa esimerkiksi kuukausilaskutuksella.

”Lääkkeiden omavastuusta aiheutuvan maksutaakan osittaminen olisi tärkeä uudistus, joka helpottaisi monen sairastavan alkuvuotta”, toteaa Reumaliiton vaikuttamistyön asiantuntija Maria Mattila.

Yli sadan euron kertaostos pitäisi voida maksaa osissa

SOSTE, Diabetesliitto, Reumaliitto ja Sydänliitto toteuttivat tammi-helmikuussa 2023 kyselyn, jossa kartoitettiin niiden jäsenten kiinnostusta reseptilääkkeiden vuosiomavastuun jaksotukseen. Vastauksia kyselyyn tuli 464. Liittojen jäseninä on paljon pitkäaikaissairauksia sairastavia ihmisiä. 

Kyselyn vastaajista 43 prosenttia kannatti sitä, että summan voisi maksaa pienemmissä osissa, kun kertaostos on suuruudeltaan 100 euroa tai enemmän. 

”Olisi erittäin hyvä, jos jo 100 eurosta alkaen pystyisi jakamaan laskua osiin, jottei käy niin että pienituloisena joudun tilanteeseen, jossa päätän, ostanko ruokaa ja tankkaanko autoa tai ostanko bussikortille kautta vai ostanko yhden lääkkeen”, kertoo kyselyyn vastannut henkilö avoimessa vastauksessaan.

50 euron alkuomavastuu saa kritiikkiä

Omavastuun osituksessa on huomioitava uudistuksen vaikutukset perustoimeentulotukea saaviin lääkkeiden käyttäjiin.

”Kokonaistoimeentulo ei saa kaikkein pienituloisimmilla heiketä, eikä oikeus toimeentulotukeen vaarantua lääkeomavastuun ositusmahdollisuuden myötä”, sanoo Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen- Lozić

Suomessa otettiin vuonna 2016 käyttöön Kela-korvauksien alkuomavastuu, minkä vuoksi korvauksia saa vasta, kun on itse maksanut korvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä 50 euroa. Samalla peruskorvausprosenttia suurennettiin 35 prosentista 40 prosenttiin. Moni järjestöjen kyselyn vastaajista (12 %) kritisoi 50 euron alkuomavastuuta. 

”Kyselyssä tuli esille, että pienituloisille jo 50 euron alkuomavastuu on suuri menoerä. Kasvavat elinkustannukset kärjistävät ongelmaa entisestään”, toteaa Sydänliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen koordinaattori Mikko Pousi

Lääkkeiden käyttäjien omavastuut ovat Suomessa eurooppalaisittain korkeita. Järjestöjen tavoitteena on sairastuneiden kokonaismaksutaakan pienentäminen alentamalla lääkkeiden omavastuita ja yhdistämällä terveydenhuollon maksukatot. 

”Lääkekaton maksun jakaminen osiin olisi askel oikeaan suuntaan ja helpottaisi paljon lääkkeitä käyttävien tilannetta”, toteaa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh

Lisätietoja:

Vaikuttamistyön asiantuntija Maria Mattila, Reumaliitto maria.mattila(at)reumaliitto.fi, 044 768 0448

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozić, Diabetesliitto laura.tuominen-lozic(at)diabetes.fi, 040 072 3655

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koordinaattori Mikko Pousi, Sydänliitto mikko.pousi(at)sydanliitto.fi, 044 333 9484 

Erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, mirjami.tran(at)soste.fi, 040 704 0226

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)