Kuntoutus on sijoitus työkykyyn

3.3.2015

Kuntoutus kuntoon -blogiteksti

"Kuntoutus tulisi nähdä sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin vähentyneinä kustannuksina muualla terveys- ja sosiaalihuollossa sekä työkyvyttömyyskustannuksissa. Se on oleellinen osa työurien pidentämistä ja kotona asumisen tukemista", Miranna Seppälä kirjoittaa blogissaan.

Reumaliitto

Reumaliitto on nostanut kuntoutuksen yhdeksi hallitusohjelmatavoitteidensa kärjeksi. Mielestämme kuntoutusjärjestelmää tulee selkiyttää ja riittävä rahoitus varmistaa.

Reumaliiton hallitusohjelmatavoitteet

  • Suomen Reumaliitto
  • Kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö
  • Perustettu vuonna 1947
  • 159 jäsenyhdistystä, joissa 40 000 jäsentä