Kuntoutus esiin sote-uudistuksessa mielipidekirjoitus

16.4.2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus hioo nyt muotoaan ja hallitus valmistelee parhaillaan lakiluonnoksen yksityiskohtia. Suomen Reumaliitto ry yhdessä Eduskunnan TULES-ryhmän kanssa haluavat nostaa keskusteluun kuntoutuksen merkityksen osana Sote-uudistusta. Asiantuntijoille suunnatussa seminaarissa(kansalaisinfo 30.3.)aiheesta keskusteltiin laajalti ministeriön, alan asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa.

Olemme Suomen Reumaliitossa olleet huolissaan kansalaisten eriarvoisesta asemasta kuntoutuksen saannin suhteen. Kuntoutuskenttä on pirstaleinen ja ihmisen hoitoprosessin koordinaatiossa on puutteita monella paikkakunnalla. Osa tule-sairaista on jopa jäänyt vaille tarpeellista kuntoutusta, koska kuntien vastuulla olevaa lääkinnällistä kuntoutusta ei ole tuotettu tarpeeksi.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvat yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset Suomelle ovat useita miljardeja vuosittain. Tule-sairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Kyse on siis merkittävästä osasta väestöä. Lääkinnällinen kuntoutus on oleellinen osa tule-sairauksien hoitoa. Ilman kuntoutusta hoito on hyvin vajavaista.

Reumaliitto korostaakin, että kuntoutusjärjestelmää tulee selkiyttää ja yhdenmukaistaa. Kuntoutus ja apuvälineiden saanti tulee toteuttaa valtakunnallisesti ohjatusti ja kuntoutuksen riittävät voimavarat sekä tarkoituksenmukaiset fysioterapiapalvelut tulee varmistaa. Lääkinnällinen kuntoutus tulee tuoda aidosti osaksi sairastavan koko hoitoprosessia ja toimintakyvyn ylläpitoa. Sote-uudistus ja kuntoutuksen kokonaisuudistuksen etenemisestä seminaarissa saadut lupaukset luovat mahdollisuuden mitä ei saa jättää käyttämättä. Kuntoutus tulee nähdä sijoituksena, minkä avulla ihmisten toimintakykyä voidaan parantaa ja sitä kautta vähentää muita sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia sekä työkyvyttömyydestä ja sairauspoissaoloista aiheutuvia kuluja. Se pidentää työuria ja tukee kotona asumista.

Maria Ekroth
Toimitusjohtaja
Suomen Reumaliitto ry

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)