Kuntoutuksesta tukea tule-sairaiden työelämään

10.10.2012

Hyvässä hoidossa korostuu  laaja-alainen kuntoutuksellinen toimintatapa, jossa potilaalla on aktiivinen rooli. Siihen tarvitaan riittävän aikaisessa vaiheessa yhdessä potilaan kanssa laadittu tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma, joka toteutetaan oikea-aikaisesti siten, että estetään pysyvien haittojen syntymistä.

Tule-sairaudet ovat toiseksi suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja. Yhden henkilön työkyvyttömyys maksaa 30 000 euroa vuodessa. Reumaliitto korostaa, että 30 000 työkyvyttömyyseläkeläistä haluaisi palata työelämään. Huoltosuhde ja sitä myötä koko kansan hyvinvointi kärsivät, jos ihmiset siirtyvät nykyistä tahtia pois työelämästä.

Liitto vetoaa päättäjiin ja työnantajiin, että nämä osaltaan edistäisivät nuorten ja vajaakuntoisten työllistymistä jo käytettävissä olevin keinoin. Tarvitaan tiedon lisäystä työllistämisen mahdollisuuksista sekä yleisesti nykyistä suvaitsevaisempaa työkulttuuria, jotta tule-sairaille annetaan mahdollisuus työntekoon ja heidän osaamisensa saadaan käyttöön.  Työelämässä pysyminen säästää yhteiskunnan kustannuksia ja sillä on ennen kaikkea suuri merkitys yksilön elämänlaadulle.

Lisätietoja:

Suomen Reumaliitto ry.

Mervi Ahlroth

toimitusjohtaja

puh. 050 374 2663