Komitea työstää kuntoutusuudistusta

8.9.2016

Maan hallitusohjelmaan sisältyy kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus. Reumaliitto on useissa yhteyksissä tuonut esiin huoltaan kuntoutuksen kehittämistarpeista. Ministeriö on asettanut komitean pohtimaan kokokonaisuudistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1. syyskuuta asettanut kuntoutuksen uudistamiskomitean.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallituskaudella tehdään kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus.

Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, joka tukee ja vahvistaa kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on, että kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjako on selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimii saumattomasti.

Komitean toimikausi on 1.9.2016 - 30.9.2017. Komitean puheenjohtaja on toimitusjohtaja Kari Välimäki. Komiteassa on laaja edustus useista ministeriöistä, kuntoutuksen vastuutahoista, työmarkkinajärjestöistä, tutkimuslaitoksista, poliittisista puolueista ja kansalaisjärjestöistä.

Toimivat hoitoketjut tulee taata

Kuntotutusseminaarissaan viime syksynä Reumaliitto korosti, että lääkinnällisen kuntoutuksen valtakunnalliset linjaukset tulee ratkaista osana sote-uudistusta.

Kuntoutujille pitää järjestää yhdenvertainen lääkinnällinen hoitoon liittyvä kuntoutus. Apuvälineiden saanti tulee toteuttaa valtakunnallisesti ohjatusti.

Tarkoituksenmukaiset fysioterapiapalvelut ja toimivat hoito- ja kuntoutusketjut tulee taata tasa-arvoisesti tule-sairaille kuntoutujille. Riittävä fysiatrian koulutus varmistaa kuntoutusosaamista.