Kokemuskoulutus-lehti on ilmestynyt

10.9.2013
Suomen Reumaliitolla on yli 20 omaa koulutettua kokemuskouluttajaa eri puolilla Suomea. He käyvät erilaisissa tilaisuuksissa, usein esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköissä, kertomassa millaista on elää pitkäaikaissairauden kanssa.

Uusi Kokemuskoulutus-lehti kertoo verkoston toiminnasta.Tutustu hankkeeseen verkkosivuilla. Valtakunnallisen kokemuskoulutusverkoston muodostavat 28 valtakunnallista järjestöä. Verkostossa on yli 360 koulutettua kokemuskouluttajaa eri puolilla Suomea. Painettu versio lehdestä ilmestyi 10.9.2013.

Kansanterveysjärjestöt toimivat eri sairausryhmiä edustavien henkilöiden etujärjestöinä. Kokemuskouluttaja ei koskaan toimi yksin, vaan on aina jonkun kokemuskouluttajaverkostoon kuuluvan järjestön edustaja. Taustajärjestöt vastaavat kokemuskouluttajiksi valittavien soveltuvuudesta tehtävään. Niiden tehtävänä on myös ylläpitää kokemuskouluttajan tietoja ja taitoja sekä tarjota kokemuskouluttajalle täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Kullakin verkostoon kuuluvalla järjestöllä on kokemuskoulutuksen yhteyshenkilö.

Kokemuskoulutusverkoston ohjausryhmä:

Suunnittelija Lauri Honkala
lauri.honkala(at)reumaliitto.fi