Kirjallinen kysymys terveydenhuollon laaturekistereistä

25.3.2022

Eduskunnan Tules -ryhmän puheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on esittänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen terveydenhuollon laaturekistereiden rahoituksesta ja hyvinvointialueiden palveluiden vaikuttavuuden ja laadun seurannasta.

Kysymyksessä Laiho tuo esille terveydenhuollon laaturekistereiden tärkeyttä monessa mielessä.

Hallitukselta hän kysyy:

Onko hallitus turvaamassa terveydenhuollon laaturekisterien pysyvän julkisen rahoituksen, 

miten hallitus on suunnitellut seuraavansa ja koordinoivansa hyvinvointialueiden hoidon laatua, hoitoonpääsyä ja hoidon saatavuutta, 

miten hallitus varmistaa yhdenvertaisten palvelujen toteutumisen eri hyvinvointialueiden välillä, jos riittävää ja keskitettyä tietoja ei ole saatavilla ja 

aikooko hallitus laajentaa terveydenhuollon laaturekistereitä ja suunnata niille pitkäkestoisen pysyvän rahoituksen? 

Lue kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan

 

Ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu valtioneuvostolle.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

5.1.2023
Uusi vuosi 2023 tuo erityisesti muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu
23.11.2022
Reumaliiton vaikuttamistyön asiantuntijana on aloittanut Maria Mat
26.10.2022
Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia lääkelakiin lä
11.10.2022
Tutkimus tuo jatkuvasti uutta tietoa reumasairauksista.