Kirjallinen kysymys terveydenhuollon laaturekistereistä

25.3.2022

Eduskunnan Tules -ryhmän puheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on esittänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen terveydenhuollon laaturekistereiden rahoituksesta ja hyvinvointialueiden palveluiden vaikuttavuuden ja laadun seurannasta.

Kysymyksessä Laiho tuo esille terveydenhuollon laaturekistereiden tärkeyttä monessa mielessä.

Hallitukselta hän kysyy:

Onko hallitus turvaamassa terveydenhuollon laaturekisterien pysyvän julkisen rahoituksen, 

miten hallitus on suunnitellut seuraavansa ja koordinoivansa hyvinvointialueiden hoidon laatua, hoitoonpääsyä ja hoidon saatavuutta, 

miten hallitus varmistaa yhdenvertaisten palvelujen toteutumisen eri hyvinvointialueiden välillä, jos riittävää ja keskitettyä tietoja ei ole saatavilla ja 

aikooko hallitus laajentaa terveydenhuollon laaturekistereitä ja suunnata niille pitkäkestoisen pysyvän rahoituksen? 

Lue kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan

 

Ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu valtioneuvostolle.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

28.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa tekeillä oleviin esteettömyysasetuks
5.4.2022
Reumaliitto lähetti avoimen kirjeen kansanedustajille yhdessä kahdeksan muun potilasjärjestön kan
25.3.2022
Suomen Reumaliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen vammaispalvelulainsäädännön uudist
31.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa hallituksen esitykseen t