Kerro kokemuksesi työttömyydestä pitkäaikaissairaana

11.10.2017

Reumaliitto on menossa 17.10. eduskuntaan kuultavaksi liittyen hallituksen esitykseen työttömyysturvalain muuttamisesta. Pyydämme sen pohjaksi kokemuksia työttömyyteen ja sairastamiseen liittyen.

Hallitus esittää, että työttömän tulee noin kolmen kuukauden aikana tehdä vähintään noin viisi päivää töitä, yritystoimintaa tai työllistymistä edistävää palvelua (työnhakuvalmennusta, uravalmennusta, työvoimakoulutusta, opiskelua, kuntouttavaa työtoiminta). Muuten työttömän työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea alennetaan 4,65 prosenttia. Joissakin tilanteissa alennusta ei tehdä.

  • Onko pitkäaikaissairaan käytännössä vaikea toteuttaa vaateita? Jos on, niin missä tilanteissa ja miksi? Mikä olisi mielestäsi pitkäaikaissairaan työttömän tilanteeseen hyvää työllistämistä edistävää toimintaa? Voisiko tällaista toimintaa olla terveyteen liittyvä kuntoutus tai terveyden edistäminen yleisesti?
  • Huomioidaanko te-palveluissa sairautta? Miten se pitäisi huomioida?
  • Miten työttömien pitkäaikaissairaiden tilannetta/työllistymistä voisi parantaa?
  • Kerro vapaasti kokemuksesi työttömyyteen ja sairastamiseen liittyen.

Voit myös kertoa kommenttisi Reumaliiton kannanottoon työttömyysturvalain muuttamisesta.

Voit vastata joihinkin tai kaikkiin kysymyksiin. Lähetä vastauksesi 13.10. mennessä osoitteeseen miranna.seppala@reumaliitto.fi.

Lue Reumaliiton kannanotto

Hallituksen esitys