Kelan Sosiaalivakuutus-lehdessä 4/2013 uutta tietoa kuntoutuksen standardeista

29.11.2013
Sosiaalivakuuus 4/2013 sisältää uusinta sosiaaliturvatietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tukimuodoista. Sivulla 30 kerrotaan uusitusta kuntoutussuunnitelmasta ja sivulla 22 vammaistutkimuksen professuurista.