Kela tiedottaa tule-kuntoutuksesta

16.8.2013
Kela tiedottaa tuki- ja liikuntaelinsairaille järjestettävästä kuntoutuksesta tiedotteella 16.8.2013

Työelämässä olevien Tules-kursseille ja työelämästä poissa olevien Typo-Tules-kursseille voivat hakea kuntoutujat,
- joilla on diagnosoitu selkä-, niska- tai nivelsairaus ja joiden oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
- joiden työ- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työssä tai arkipäivän toimissa
- joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
- jotka ovat motivoituneet työ- ja toimintakykynsä parantamiseen ja pystyvät osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutuksen.

Kelan kuntoutusta haetaan lomakkeella KU 132. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa Kelan verkkosivuilta http://www.kela.fi/lomakkeet.

Lisätietoja asiakkaalle:
www.kela.fi/kuntoutus