Kela-korvaukset muuttuvat vuonna 2013

19.12.2012
Sairausvakuutus korvaa osan asiakkaalle määrätyn lääkkeen kustannuksista perus- tai erityiskorvauksena.

Helmikuun 2013 alusta lääkkeiden peruskorvaus alenee nykyisestä 42 prosentista 35 prosenttiin ja alempi erityiskorvaus 72 prosentista 65 prosenttiin. Ylempi erityiskorvaus  (100 %) säilyy ennallaan.

Lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus laskee


Ensi vuoden alusta asiakkaan lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) alenee 670 euroon. Omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestään 1,50 euroa ostokertaa kohti.  Lisäksi viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien lääkevalmisteiden tukkuhintoja alennetaan 5  prosenttia. Viitehintajärjestelmään kuuluu noin puolet korvattavista lääkepakkauksista.

Lääkekorvausten muutoksista hyötyvät paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt. Satunnaisesti lääkkeitä tarvitsevien henkilöiden kustannukset nousevat jonkin verran. Tukkuhintojen lasku hyödyttää kaikkia lääkkeiden käyttäjiä. Muutosten vaikutukset suomalaisten lääkekuluihin ovat suurimmalle osalle enintään 10 euroa vuodessa.

Sairaanhoidon korvausperusteet selkiytyvät


Yksityisen sairaanhoidon korvausperusteet kertovat 1.1.2013 alkaen suoraan asiakkaalle maksettavan korvauksen määrän.

Kela vahvistaa lääkärin-  ja hammaslääkärinpalkkioille sekä tutkimuksille ja hoidoille taksan. Potilaille maksetaan korvausta taksan määrä.  Samalla luovutaan tutkimuksen ja hoidon korvaamisen yhteydessä perittävästä kiinteästä, 13,46 euron omavastuusta. Laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia lukuun ottamatta korvaustaso säilyy ennallaan.

Uudet taksat ovat nähtävissä verkossa 1.1.2013 www.kela.fi/taksat.

Uudistuksen ansioista asiakkaiden on helpompi vertailla yksityisistä terveydenhuoltopalveluista perittäviä hintoja. Eri puolella Suomea perittäviä hintoja voi vertailla verkossa www.kela.fi/hintavertailu.

Matkakustannusten omavastuu nousee


Kelan korvaamien matkojen matkakohtainen omavastuu nousee vuoden 2013 alusta nykyisestä 9,25 eurosta 14,25 euroon. Matkakustannusten vuotuinen omavastuu (ns. matkakatto) nousee tällöin nykyisestä 157,25 eurosta 242,25 euroon.

Kela-korvausten muutokset liittyvät hallituksen säästöpäätöksiin, joiden mukaan valtion sairausvakuutusmenoja on vähennettävä vuosittain 153 miljoonaa euroa. Tästä summasta  lääkekorvausten osuus on 113 miljoonaa euroa, yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä maksettavien korvausten osuus 20 miljoonaa euroa ja matkakorvausten osuus 20 miljoonaa euroa.

Tutus Kelan tiedotteen liitteisiin.