Kehysriihen menovähennykset tuntuvat sairastavien perheissä

26.3.2014

Sopeuttaminen koskee mm. sairauskuluja, lapsilisiä ja työttömyysturvaa.

Valtion sairausvakuutuslaista johtuvia menoja vähennetään 25 milj. eurolla. Lisäksi lääkekorvauksille asetetaan vuosittainen alkuomavastuu 18 vuotta täyttäneille, mikä tuo lisäsäästöjä sairausvakuutuslaista johtuviin menoihin vuodesta 2016 lukien.

Lapsilisiin kohdistetaan säästö, jonka myötä valtion menot alenevat 110 milj. eurolla. Lisäksi perusopetuksen laadun parantamiseen kohdistettuja valtionavustuksia vähennetään 57 miljoonaa euroa.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että valtion menot pienevät 50 milj. eurolla vuoden 2015 tasolla. Muutokset valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tavoitteena kohdistaa säästö korkeimpia työttömyyspäivärahoja saaviin. Työvoimapolitiikan rahoituksesta säästetään 50 milj. euroa.
 

Tutustu valtioneuvoston tiedotteeseen.