Kauppojen esteettömyys edellytys arjen osallisuudelle

22.6.2017

Reumaliitto kannustaa kauppoja kehittämään ratkaisuja, jotka takaavat asiakkaille esteettömän asioinnin. Kaupassa asioinnin on oltava mahdollisimman sujuvaa ja esteetöntä. Esteettömyys on huomioitava myös rakennuksen, kulkuväylien ja parkkipaikkojen sijainnissa sekä alueen saavutettavuuden helppoudessa. 

Reumasairauksissa tyypillisimpiä oireita ovat nivelten jäykkyys, aristus, särky ja turvotus. Sairaudet eivät aina näy päällepäin, mutta ne aiheuttavat liikerajoituksia ja eriasteisia työ- ja toimintakyvyn rajoituksia, jolloin ympäristön esteettömyyden merkitys korostuu. 

Reumaliitto kannustaa kauppoja huomioimaan esteettömyysasiat ja tuotteiden saavutettavuuden pitkäaikaissairaiden ja vammaisten arjen osallisuuden sekä yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. On sekä reumasairaan asiakkaan että kaupan etu, että esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomioita, sillä se lisää myös sujuvaa asiointia kaupassa.

Reumasairaille ongelmia tuottavat hyllyratkaisut, joissa osa tuotteista jää asiakkaan ulottumattomiin. Tällaisia ratkaisuja ovat korkeat sekä syvät hyllyt, joissa tuotteet ovat vaikeasti nähtävissä ja saavutettavissa. Kannustamme kehittämään ja hankkimaan apuvälineitä, joiden avulla asiakas voi suoriutua asioinnistaan itsenäisesti. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi tikkaat, pihdit, koukut tai hyllyratkaisut, joissa tuotetta voidaan vetää alemmas tai paremmin esiin. Tietyt tuotteet, kuten hedelmät, saattavat olla niin korkeilla jalustoilla, että ne ovat vaikeasti saavutettavissa ja siksi toivomme, että myös jalustojen korkeuteen kiinnitetään huomiota. 

Aina myyjää ei löydy avuksi. Joskus vaikeasti saavutettavia tuotteita on useita, jolloin myyjän apua tarvitaan pidemmäksi aikaa. Kauppojen on tarjottava tarpeeksi myyjiä kaupassa asioiville, apua tarvitseville asiakkaille. Kaupassa myyjän tulisi aina olla tarvittaessa apuun kutsuttavissa. Tällaiseen tilanteeseen ratkaisuksi ehdotetaan selkeästi esillä olevia sisäpuhelimia, joiden avulla myyjän voi kutsua paikalle.

Rakennusten esteettömyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) asetetuille tavoitteille, joiden mukaisesti esteettömyys ja käytettävyys on huomioitava erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. Esteettömyysvaatimuksiin vaikuttavat myös rakennuksen käyttötarkoitus, käyttäjämäärä ja kerrosluku. Kiinnittämällä huomiota esteettömyyteen ja niiden edellytysten parantamiseen saavutetaan yhdenvertainen kohtelu ja ympäristö yhteiskunnassa. Esteettömyyden huomioiminen ei hyödytä ainoastaan erityisryhmiä, vaan ne ovat laajasti katsoen koko asiakaskunnan mieleen. 

Suomen Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia. Liittoon kuuluu 155 jäsenyhdistystä ja niihin 39 000 jäsentä

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

28.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitkä laaturekisterit ovat Ter
17.6.2021
Lasten terveysfoorumi (LTF) haluaa tuoda esille järjestöjen roolin hyöd
2.6.2021
Potilasjärjestöt ovat huolissaan, että vuonna 2019 voimaan tullut toisiolaki sivuuttaa yksilön an