Kannanotto: Paras sote-järjestelmä ei ollut tavoitteenakaan

29.7.2013

Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Mervi Ahlrothin kannanotto 29.6.2013:

Paras sote–järjestelmä ei ole ollut tavoitteenakaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä luovutti väliraporttinsa peruspalveluministeri Susanna Huoviselle 27. kesäkuuta. Selkeyttä sote-sotkuun ei raportin myötä tullut. Sote-linjaukset tukevat kuntauudistustavoitteita, vaikka lähtökohtana pitäisi olla väestön terveyshyödyt ja yhteiskunnan kokonaiskustannusten hillitseminen.

Raportista ei edelleenkään käy ilmi, kuinka uudistus helpottaa perusterveydenhuollon lääkäripulaa, poistaa hallinnollisia raja-aitoja tai johtaa saumattomiin hoitoketjuihin.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio jää todellisuudessa toteutumatta, sillä osia erikoissairaanhoidosta pilkotaan pienempiin osiin toisten osien jäädessä edelleen erilleen perusterveydenhuollosta. Hallinnollisia rakenteita tulee entistä enemmän, ja tavoiteltujen leveiden, kantokykyisten harteiden sijasta sote-huolto on siirtymässä ohuilta enintään kapeille harteille. 

Rahoitusmalli jää myös edelleen monikanavaiseksi, mikä tarkoittaa, että eri tahot (kunnat ja kuntayhtymät, perus- ja erityistason hoitoyksiköt, Kela, ja nyt vielä sote-alueet ja ERVA-alueet) pyrkivät jatkossakin vyöryttämään kustannuksia toistensa niskoille eikä kokonaiskustannuksia tarkkaile kukaan.

On valitettavaa, että tilaisuus tehdä todella merkittävä ja vaikuttava kokonaisuudistus näin menetetään ja vain sen vuoksi, että sote-uudistus palvelisi kuntauudistustavoitteita. Koko sote-sopan aikana ei yhdenkään työryhmän toimeksiantona ole edes ollut suunnitella Suomeen parasta mahdollista sote -järjestelmää, vaan suunnitella malli, joka istuu hallitusohjelman kirjauksiin.

Terveyshyödyn ja yhteiskunnan kokonaiskustannusten kannalta uudistuksen pitäisi tuottaa huomattavasti laajempia integroituneita yksiköitä enintään nykyisten 20 sairaanhoitopiirin verran. Näiden laajojen sote-alueiden sisällä tulisi olla kaikki palvelut ja niiden kustannusvastuu aidosti integroituina niin, että todella tiedettäisiin, mikä palveluiden yhdistelmä tuottaa kunkin asiakkaan kohdalla parhaan kustannus-laatusuhteen.

Ehkäpä paras mahdollinen malli oltaisiin saavutettu aloittamalla uudistuksen suunnittelu puhtaalta pöydältä ilman poliittisia etukäteislinjauksia.                                          

Mervi Ahlroth

toimitusjohtaja

Suomen Reumaliitto ry