Kannanotto biosimilaarien käytön lisäämisestä

4.7.2016

Biosimilaarien käytön lisäämisessä hinta ei saa olla yksin valintaperuste

Hallituksen etsiessä 134 miljoonan euron lisäsäästöjä lääkekorvauksista on yhdeksi vaihtoehdoksi esitetty biosimilaarien käytön lisäämistä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan biosimilaarien käytön lisäämisellä voitaisiin säästää Suomessa 28−36 miljoonaa euroa vuodessa, mikäli biosimilaarit otettaisiin käyttöön kaikkien niitä vastaavien alkuperäislääkkeiden tilalle.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO suositteleekin 16.6.2016 julkaistussa linjauksessaan, että biosimilaarit kuuluisivat jatkossa julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Linjaus perustuu PALKON aiemmin julkaisemaan periaatteeseen kokonaistaloudellisesti edullisimpien menetelmien käyttämisestä samaan terveysongelmaan kohdistuvista yhtä vaikuttavista ja turvallisista terveydenhuollon toimista.

On selvää, että biologisten lääkkeiden käyttöön liittyy merkittäviä taloudellisia näkökohtia, sillä lääkitys on pääsääntöisesti yhteiskunnan kustantamaa. Reumaliiton mielestä lääkkeen hinta ei kuitenkaan saa olla yksinomainen valintaperuste vaan aloitus tulee perustua biologisen lääkkeen käyttöön perehtyneen erikoislääkärin arvioon.

Reumaa sairastavan hoidossa sopivan lääkityksen löytyminen saattaa joskus kestää vuosia ja on usean eri lääkevalmisteen kokeilun tulos. Reumasairauksissa biologinen lääkehoito otetaan käyttöön vasta siinä tapauksessa, mikäli hoitotasapainoa ei ole saavutettu perinteisillä reumalääkkeillä. Koska biosimilaarit ovat alkuperäisten biologisten lääkkeiden samankaltaisia kopioita, on reumasairaan hoidon kannalta ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota, että juuri niissä tapauksissa, missä sopivan lääkehoidon löytyminen on ollut äärimmäisen vaikeaa, vältettäisiin pelkästään kustannussyistä tapahtuvaa lääkevaihtoa. Reumaa sairastavalle, joka ei ole saanut aiemmin biologista lääkettä, lääkehoito voidaan aloittaa samoin perustein joko biologisella alkuperäisvalmisteella tai biosimilaarilla.

Pidämme erityisen tärkeänä myös biologisten lääkkeiden rekisterin ylläpitämistä sekä sen aktiivista seurantaa. Sen avulla voidaan arvioida lääkkeiden terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia sekä tunnistaa ja reagoida mahdollisiin haittavaikutuksiin.

Reumaliitto muistuttaa, ettei reumatauteihin ole parantavaa lääkitystä ja että reumataudit ovat ilman tehokasta lääkehoitoa eteneviä ja vammauttavia. Biologisiin lääkkeisiin perustuva, kalliskin lääkehoito on kustannustehokas, jos se säilyttää sairastavan työkyvyn tai estää vammautumisen.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Terhi Stevander, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, puh. 044 377 5610, terhi.stevander(at)reumaliitto.fi