Kaipaatko tukea työelämässä jaksamiseen?

23.2.2015

Kurssikeskus Meri-Karinassa Turussa järjestetään ma 18. - pe 22.5. sopeutumisvalmennuskurssi työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat löytää voimavaroja työelämässä jaksamiseen. Kurssilla on täysihoito ja se on osallistujille maksuton.

Kenelle:
Suomen Reumaliitto järjestää Raha-automaattiyhdistyksen tuella sopeutumisvalmennuskursseja erilaisissa elämäntilanteissa oleville reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Sopeutumisvalmennus auttaa sairastunutta jäsentämään omaa elämäänsä ja tunnistamaan käytössään olevia voimavaroja.

Mitä kurssilla tehdään:
Sopeutumisvalmennuskursseilla työskentelytapoina ovat alustukset, ohjatut keskustelut, erilaiset tehtävät ja harjoiteet, ryhmämuotoinen liikunta sekä kurssityypistä riippuen mahdolliset yksilötapaamiset kurssityöntekijöiden kanssa. Teemoina kursseilla voivat olla esim. sairauden oireet ja hoito, sosiaaliturva ja kuntoutuspalvelut, henkiset voimavarat ja sairauden kanssa jaksaminen, kipu, uupumus ja muut sairaueen liittyvät kokemukset sekä ihmissuhteet.

Hinta:
Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Majoitukseen kuuluu täysihoito.

Kurssi-ilmoitukseen

Ilmoittautumislomake, pdf

Lisätietoja:
kurssisihteeri Leena Loponen 040 504 45 36 tai leena.loponen(a)reumaliitto.fi