Johanna Harjunpää: Näin teet hyvän toiminta-avustushakemuksen

26.6.2017

Toiminta-avustukset Reumaliiton jäsenyhdistyksille vuodelle 2017 on jaettu ja päätökset laitettu postiin. Olen henkilökohtaisesti lukenut kaikki hakemukset liitteineen ja täytyy sanoa, että yhdistysten tekemä työ on vaikuttavaa, sanan monessa merkityksessä.

Tänä keväänä STEA:n pyynnöstä jäsenjärjestöavustuksista tehtiin edellisen kahden vuoden ajalta selvitys, jonka tarkoituksena oli selvittää millaisia tuloksia ja vaikutuksia STEA:n järjestöjen tukemiseen myöntämillä rahoilla on saatu aikaan.

Tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä. On tärkeää, että pystymme näyttämään, millaista hienoa toimintaa avustuksilla saadaan yhdistyksissä aikaan, ja millä tavalla olemme pystyneet tarjoamaan jäsenille tietoa, tukea ja toimintaa. Kertomalla tuloksista, kerromme samalla myös yhdistystoiminnan merkittävyydestä.

Millä perusteilla toiminta-avustukset jaettiin?

Reumaliitto jakaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n (ent. Raha-automaattiyhdistys) myöntämää rahaa jäsenyhdistysten tukemiseen turvatakseen paikallisyhdistysten toimintaedellytyksiä ja mahdollistaakseen jäsenyhdistysten tavoitteiden mukaista toimintaa.

Jaossa oli tänä vuonna aiempaa isompi rahapotti, mikä kertoo STEA:n uskosta siihen, että rahoilla järjestetään jäsenille tärkeää toimintaa.

Saimme hakemuksia 121 jäsenyhdistykseltä, jotka hakivat rahaa yhteensä 262 634 euroa. STEA:lta saatua jaettavaa rahaa oli käytettävissä 137 000 euroa, ja avustussummat vaihtelivat 200-2000 euron välillä. Selvää siis oli, että kaikki eivät saaneet hakemaansa summaa.

Avustuspäätöksissä haluttiin olla mahdollisimman tasapuolisia ja taata se, että kaikki avustuskriteerit täyttäneet yhdistykset myös saisivat avustusta.

Avustuspäätöksissä haluttiin olla mahdollisimman tasapuolisia ja taata se, että kaikki avustuskriteerit täyttäneet yhdistykset myös saisivat avustusta.

Kriteereinä käytettiin Reumaliiton hallituksen määrittämiä periaatteita. Avustus on tarkoitettu jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi: yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen sekä uudenlaisen toiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen.

Myönnettävän tuen suuruus on suhteutettu siihen, kuinka hyvin sillä tavoitetaan eri kohderyhmiä. Saadakseen täysimääräisen tuen, hakemuksessa täytyi perustoiminnan tukemisen lisäksi olla yhdistykselle uudenlaisen toiminnan ja toimintatapojen kehittämistä. Kehittämisavustusta on tänä vuonna jätetty myöntämättä lähinnä sen vuoksi, että hakemuksessa ei ole kerrottu riittävän selkeästi, millaista uutta toimintaa avustuksella aiotaan järjestää.

toiminta_avustus
Järjestötoiminnan asiantuntija Johanna Harjunpää (vas.), järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen sekä tämän vuoden toiminta-avustusmapit. 

Millainen on hyvä hakemus?

Mahdollisuudet toiminta-avustuksen saamiseen luonnollisesti paranevat, kun hakemus on hyvä.

Tänä vuonna prosessia hidasti se, että suurin osa hakemuksista oli puutteellisia, jokin kohta oli täytetty väärin tai tarvittavia liitteitä puuttui. Muotoseikoista joudutaan olemaan tarkkoina, jotta voidaan todistaa, että rahat on jaettu oikein. Hakemusten täydentäminen ja korjaaminen jälkikäteen aiheutti sekä hakijoille että liitolle lisätyötä.

Puutteellisten hakemusten määrä kertoo ehdottomasti myös puutteellisista ohjeista. Saimmekin palautetta epäselvistä ohjeistuksista, ja syksyllä toiminta-avustuksen hakemiseen on tulossa selkeämmät ohjeet. Tekeillä on toiminta-avustuksen hakuopas, joka selventää hakuprosessia ja helpottaa sekä hakua että hakemusten käsittelyä.

Tekeillä on toiminta-avustuksen hakuopas, joka selventää hakuprosessia ja helpottaa sekä hakua että hakemusten käsittelyä.

Lopuksi muutama vinkki hakemuksen kirjoittamiseen ensi vuotta ajatellen:

  • Aloita hakemuksen kirjoittaminen hyvissä ajoin ja huolehdi, että se on perillä ajoissa.
  • Tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana. Puuttuvien liitteiden metsästäminen viivästyttää avustusten jakoa.
  • Rahojen palauttaminen on hallinnollisesti raskasta. Mieti totuudenmukaisesti, kuinka paljon rahaa yhdistyksenne tarvitsee. Hakekaa tarvitsemaanne summaa, tuen maksimimäärä muistaen.
  • Perustele hakemuksesi. Kerro omin sanoin, millaista toimintaa rahoilla järjestetään, millaisia kuluja siitä syntyy ja keitä ovat osallistujat. Kirjoita niin, että ulkopuolinenkin ymmärtäisi, millaisesta toiminnasta on kyse. Liitteenä oleva toimintasuunnitelma ei välttämättä kerro mitä toiminta-avustuksella aiotaan tehdä, koska yhdistyksellä on todennäköisesti myös muita rahoituslähteitä. Rahoittajaa kiinnostaa tietää, mitä juuri heidän myöntämillään varoilla aiotaan tehdä.
  • Jos et tiedä tai ymmärrä jotakin, pyydä apua. Reumaliitto haluaa, että jäsenyhdistykset toimisivat jäsenten hyväksi, ja toiminta-avustus on konkreettinen keino sen tukemiseen.  

Seuraava toiminta-avustuksen hakukierros järjestetään ensi vuonna. Avustushausta tiedotetaan yhdistyskirjeessä ja Reumaliiton verkkosivuilla.

Kirjoittaja
Johanna Harjunpää
Järjestötoiminnan asiantuntija Reumaliitossa.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

17.8.2023
Eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa luotiin hallit
17.3.2023
Maaliskuu toi auringon ja räystäältä tippuvan veden.
20.6.2022
Kipua, kipua ja kipua... Vuosia selittämätön kipu piinasi minua.
23.4.2022
Bosnia-Hertsegovinan ja Montenegron rajalla on vuori nimeltä Maglić.