Järjestöt vetosivat työministeriin

31.8.2010

Järjestöjen edustajat kysyivät ministeriltä, miksi toisten pitäisi tehdä vielä enemmän työtä, kun toiset eivät saa tehdä sitä ollenkaan. Iso osa suomalaisista pitkäaikaissairaista haluaisi pysyä työelämässä mahdollisimman pitkään. He haluavat pidentää omaa työuraansa, koska työssä käyminen on myös oikeus eikä pelkkä velvollisuus.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Suomen Reumaliitto, Suomen Selkäliitto, Psoriasisliitto, Crohn ja Colitis ry, Munuais- ja maksaliitto ja Aivohalvaus- ja dysfasialiitto. Näissä järjestöissä on yhteensä noin 100 000 jäsentä ja ne edustavat sairauksia, joita sairastaa noin neljännesmiljoona suomalaista.

Vetoomus on osa Takaisin toimeen -hanketta (www.takaisintoimeen.fi), jonka mahdollistaa terveydenhuoltoalan yritys Abbott Oy. Luovutustilaisuutta uutisoimassa oli useita television kuvausryhmiä ja viestinten edustajia.

Titta nyheten på svenska.yle.fi 31.8.2010.