Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas on päivitetty

31.1.2013
Opas löytyy netistä osoitteesta www.sosiaaliturvaopas.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus on sirpaleinen ja sen hahmottaminen on vaikeaa. Palveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät. Järjestöissä olevan sosiaali- ja terveysturvan asiantuntemuksen yhdistäminen on tuottanut kiitosta saaneen aineiston.

Vuoden 2013 oppaaseen on koottu ajantasainen sosiaaliturvaan liittyvä tieto. Lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöistä järjestöille kertynyt tieto. Opas on hyvä käsikirja pitkäaikaissairaita ja vammaisia neuvovia ja ohjaavia varten. Yhtä lailla siitä hyötyvät omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Julkaisun on tehnyt 12 järjestöstä koostuva toimikunta, johon kuuluvat Aivoliitto ry, Hengitysliitto ry, Mielenterveyden Keskusliitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Psoriasisliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen MS-liitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry. Opas on hyödynnettävissä myös sen laatimiseen osallistuneiden järjestöjen verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö: Tarja Pajunen, Hengitysliitto ry, etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi