Järjestöjen avoin kirje kansallisen laaturekisteritoiminnan rahoituksen turvaamiseksi

5.4.2022

Reumaliitto lähetti avoimen kirjeen kansanedustajille yhdessä kahdeksan muun potilasjärjestön kanssa.

Potilasjärjestöt vetoavat päättäjiin, että terveydenhuollon laaturekisterien pysyvä rahoitus turvataan. Samalla varmistetaan, että terveydenhuoltoamme kehitetään vaikuttavuuteen, kustannusvaikuttavuuteen, terveyshyötyyn ja yhdenvertaisuuteen perustuen, jolloin sote-uudistuksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

 

Lue vetoomus kokonaisuudessaan (pdf.)

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

28.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa tekeillä oleviin esteettömyysasetuks
25.3.2022
Suomen Reumaliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen vammaispalvelulainsäädännön uudist
31.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa hallituksen esitykseen t