Järjestöjen avoin kirje kansallisen laaturekisteritoiminnan rahoituksen turvaamiseksi

5.4.2022

Reumaliitto lähetti avoimen kirjeen kansanedustajille yhdessä kahdeksan muun potilasjärjestön kanssa.

Potilasjärjestöt vetoavat päättäjiin, että terveydenhuollon laaturekisterien pysyvä rahoitus turvataan. Samalla varmistetaan, että terveydenhuoltoamme kehitetään vaikuttavuuteen, kustannusvaikuttavuuteen, terveyshyötyyn ja yhdenvertaisuuteen perustuen, jolloin sote-uudistuksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

 

Lue vetoomus kokonaisuudessaan (pdf.)

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

5.1.2023
Uusi vuosi 2023 tuo erityisesti muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu
23.11.2022
Reumaliiton vaikuttamistyön asiantuntijana on aloittanut Maria Mat
26.10.2022
Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia lääkelakiin lä
11.10.2022
Tutkimus tuo jatkuvasti uutta tietoa reumasairauksista.