Järjestöjä tarvitaan suomalaisten liikuttamisessa

19.4.2013
Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksesta maailmassa on vietetty vuodesta 2002 alkaen Move for Health (Liiku Terveemmäksi) -päivää. WHO on haastanut kaikki maailman maat toimenpiteisiin, joilla kansalaiset saadaan liikkumaan oman terveytensä kannalta riittävästi.

Suomessa haasteeseen vastataan 10.5.2013 pidettävällä "Liiku terveemmäksi" -päivällä. Tänä vuonna päivän toteutuksesta Suomessa vastaa kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen valtakunnallinen liikuntajärjestö Soveltava Liikunta SoveLi ry. Päivän tunnus on "Liiku terveemmäksi soveltaen".

Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta on antanut julkilausuman 19.4.2013.