Ilmaise kantasi valinnanvapauteen

23.3.2016

Ota kantaa asiakkaan valinnanvapauteen

Mitä toivot asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? Vastaa kyselyyn Otakantaa-palvelussa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-uudistuksessa on tarkoitus lisätä asiakkaan valinnanvapautta ja yksinkertaistaa rahoitusta. Hallitus on linjannut, että asiakas voi tulevaisuudessa valita perustason ja soveltuvin osin erikoistason sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan Suomessa asuvan ihmisen oikeutta itse valita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka on julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija.

Ministeriö kerää kyselyllä valmistelun tueksi kansalaisten näkemyksiä valinnanvapauden laajuudesta. Kyselyssä voi ottaa kantaa myös selvityshenkilöryhmän ehdotuksiin valinnanvapauden toteuttamistavoista. Lisäksi kysytään kansalaisilta, mitä tukea he tarvitsevat valinnan tekemiseksi.

Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vastausaikaa on 18.4.2016 saakka. Vastauskooste julkaistaan alueuudistus.fi-sivustolla huhtikuussa 2016 ja sitä hyödynnetään sote-uudistuksen valmistelussa.

Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi. Nyt on aika vaikuttaa!

Tutustu sosiaalli- ja terveysministeriön tiedotteeseen selvitysryhmän väliraportista.