Ikäihmisten liikunnalle kansallinen toimenpideohjelma

4.1.2012
Vuosi 2012 on Euroopan Unionin Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Suomen Reumaliitto on kumppanijärjestö Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2005-2014.) Ohjelman kotisivut ovat uudistuneet. Sivusto tarjoaa tietoa iäkkäden terveysliikunnasta sekä esimerkiksi hyvistä voima- ja tasapainoharjoittelun, ulkoilun ja liikuntaneuvonnan toimintatavoista.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on aloittanut kolmas kuntaryhmä. Valituiksi tulivat: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alue Eksote (Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari), Kouvola, Lahti, Pieksämäki ja Valkeakoski.

Aivan uudet sivut iäkkäille sopivista lähiliikuntapaikoista on julkaistu osoitteessa www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi

Lisätietoja: www.ikainstituutti.fi, 09-612 2160

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma; Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia

Valtioneuvoston asettaman Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnan ehdotuksesta valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (2005–2014) ohjausryhmä sai laadittavakseen kansallisen ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaa tehtiin yhteistyössä EU-rahoitteisen PASEO-projektin kanssa, jolla oli vastaava tavoite.

Toimenpideohjelman kohderyhminä ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ikäihmiset: 1) 60+ eläkkeelle siirtyvät, 2) 75+ itsenäisesti asuvat, alkavista toimintakyvyn ongelmista kärsivät ja 3) kotihoidon, palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat ikäihmiset. Lähtökohtana on arkiaktiivisuuden lisääminen sekä liikunnan harrastus omaehtoisesti tai ohjattuna.