Hjälp oss att ta reda på varför så få ansöker om rehabilitering

29.5.2012

Hjälp oss att ta reda på varför personer som insjuknat i reumatism eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen inte längre ansöker om individuell rehabilitering i sluten vård.

Minskar behovet av rehabilitering i sluten vård tack vare de nya läkemedlen, anses ansökningsförfarandet vara för invecklat, tror man att man ändå inte blir beviljad rehabilitering, är öppenrehabiliteringstjänsterna tillräckliga eller finns det någon annan orsak som förklarar denna förändring?

Svara på enkäten senast 10.6. Det tar ca 5 minuter att svara på enkäten.

Länken till enkäten finns här.