Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projekti tutkii käytettävyyttä

1.2.2011

Lääkepakkausten avaaminen on monelle meistä hankalaa. Lisäksi pakkausselosteiden teksti on usein niin pientä, että on vaikea saada selvää valmisteen turvallisesta annostelusta, vasta-aiheista ja haittavaikutuksista. Erityisesti paljon lääkkeitä käyttävien, toimintakyvyltään heikentyneiden sairaiden ja vanhusten on hankala avata lääkepakkauksia ja lukea ohjeita.

Terveydenhuollon ammattilaiset annostelevat lääkkeitä työssään päivittäin. Ikääntyville työntekijöille lääkkeiden turvallinen annostelu on vaativaa. Työ- ja potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että lääkkeet säilytetään ja annostellaan oikein. Lisäksi helposti saatava tieto lääkkeiden käytön vasta-aiheista, haittavaikutuksista ja useiden lääkkeiden yhteiskäytön rajoituksista on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä.

VTT, Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskus ja Työterveyslaitos tutkivat Tekesin rahoittamassa Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projektissa avausmekanismiltaan erilaisten lääkepakkausten käytettävyyttä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Projektissa kehitettävän, tutkittuun tietoon perustuvan helppokäyttöisen lääkepakkauksen suunnittelee ja toteuttaa Lahden muotoiluinstituutti.

Lääkeyrityksistä Santen Oy ja Abbott Oy sekä graafisen alan yritys Jaakkoo-Taara Oy osallistuvat tähän projektiin. Lääketeollisuus ry, Suomen Reumaliitto ry ja Pakkaustutkimus – PTR ry toimivat projektin asiantuntijoina.

Projekti valmistuu vuoden 2012 lopussa, minkä jälkeen tulokset julkistetaan.

Lisätietoja:

- VTT, erikoistutkija Raija-Liisa Heiniö, raija-liisa.heinio(at)vtt.fi

- Jyväskylän yliopisto, Gerontologian tutkimuskeskus, tutkimusjohtaja Sarianna Sipilä, sarianna.sopila(at)sport.jyu.fi

- Työterveyslaitos, tiimipäällikkö, dosentti Nina Nevala, nina.nevala(at)ttl.fi