Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen pääsee aiempaa useampi

13.12.2013

arkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutujamäärät kasvavat ja palvelujen tarjonta lisääntyy edelleen ensi vuonna.
 
Kuntoutus kohdistuu suhteellisesti eniten niille sairaanhoidon erityisvastuualueille,  joilla myös sairastavuus on suurinta.
 
Vuoden 2013 tammi–lokakuussa hylkäävien päätösten osuus on pienentynyt kaikissa Kelan kuntoutuspalveluissa. Suurin muutos on tapahtunut harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa, jossa hylkäävien päätösten osuus on laskenut 3,6 prosenttiyksikköä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012.
 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutujamäärien arvioidaan lisääntyvän 8 % vuodesta 2012 vuoteen 2013. Tämä tarkoittaa, että harkinnanvaraista kuntoutusta saa vuonna 2013 jo noin 41 000 kuntoutujaa.
 
Kuntoutuspalveluiden ensimmäisenä sopimusvuonna kuntoutuspaikkoja jää käyttämättä muita sopimusvuosia enemmän. Jo toisena sopimusvuonna kurssit täyttyvät paremmin ja kursseja perutaan vähemmän.  Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssien kuntoutujamäärä kasvaa ennusteen mukaan 7 182 kuntoutujasta vuonna 2012 yli 8 000 kuntoutujaan vuonna 2013. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilöllisissä kuntoutusjaksoissa kuntoutujia on ennusteen mukaan vuonna 2013 yhteensä yli 5 000, mikä on noin 1 500 enemmän kuin edellisvuonna.
 
Aiemmin harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestetty psykoterapia siirtyi Kelan lakisääteiseksi palveluksi vuoden 2011 alusta.  Vuonna 2010 kuntoutuspsykoterapiaa sai harkinnanvaraisena kuntoutuksena noin 15 800 kuntoutujaa. He siirtyivät uuden lakiperusteen mukaisen kuntoutuksen saajiksi seuraavina vuosina. Tämän vuoksi harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakasmäärät pienenivät.
 
Julkisuudessa esitetty väite kuntoutujamäärien vähenemisestä vuosina 2011 ja 2012 johtui tästä lakimuutoksesta.