Hanna Tainio avasi reumaviikon: Sote-uudistuksella vahvemmat julkiset palvelut

14.10.2013
Hallituksen tavoite on saada sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki eduskuntaan ensi keväänä ja vahvistettua ensi kesänä. Uudistuksella halutaan vahvistaa julkista terveydenhuoltoa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat Suomessa merkittävin työpoissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Ponnistelut tule-sairastavuuden ehkäisemiseksi ja hoidon, kuntoutuksen ja työssä jaksamisen tehostamiseksi ovat todella tarpeen. Terveyspalvelujen saatavuudessa ja laadussa on nyt suurta alueellista vaihtelua, mikä asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Keväällä 2013 vain 15 prosenttia suomalaisista asui kunnassa, jossa lääkärin vastaanotolle pääsi alle kahden viikon odotusajalla. Sekä lääkärin että hoitajan vastaanotolle pääsyssä odotusajat ovat aikaisempiin vuosiin verrattuna pidentyneet.

Hanna Tainion mukaan julkisessa perusterveydenhuollossa näkyy, että joillakin kunnilla menee paremmin, toisilla taas huonommin. Siellä missä resursseja on vähemmän, myös hoitoon pääsy on vaikeampaa. Eriarvoisuutta aiheuttaa myös Suomen järjestelmän hajanaisuus: työterveyshuollon piirissä palvelut saa yleensä ilman jonoja tai asiakasmaksuja, ja pääsy sairaaloihin tai erikoislääkärien palveluihin on nopeampaa. Työelämän ulkopuolella olevat – esimerkiksi työkyvyttömät – eivät näistä eduista pääse nauttimaan.

Sote-uudistus ei yksinään ratkaise reumahoidon saatavuuden keskeisintä ongelmaa,  henkilökuntapulaa. Vuoteen 2020 mennessä noin puolet nykyisin toimessa olevista reumatologeista on jäämässä eläkkeelle. Esimerkiksi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on laskelmien mukaan vuonna 2025 vain 20 reumatologia, kun tarve on 35. Ratkaisua haetaan hallituksen esityksestä perustaa valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koordinaatiojaosto koordinoimaan ja kehittämään koulutusta.

Hanna Tainio puhui Nokialla sunnuntaina 66. valtakunnallisen reumaviikon avajaisjuhlassa. Juhla oli samalla Nokian reumayhdistyksen 60-vuotisjuhla.

Suomen Reumaliitto ja sen 160 yhdistystä viettävät perinteistä reumaviikkoaan lokakuun toinen sunnuntai alkavalla viikolla. Viikkoa vietetään 13.-20.10.2013.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Riitta Katko, puh. 040 554 6822

Suomen Reumaliitto on valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu 160 jäsenyhdistystä ja niihin 43 000 henkilöjäsentä. Liitto tekee työtä reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden asialla.