Hankeselvitys osoitti: vanhempien parisuhdetta kannattaa tukea

24.2.2016

Perheen parhaaksi -hankkeen selvitys osoitti:

Perheen parhaaksi -hankkeen rahoitti Raha-automaattiyhdistys vuosina 2013 – 2015. Projekti järjesti maksuttomia parisuhdetuokioita ja tuettuja parisuhdekursseja. Osallistujien lapsilla oli useita kymmeniä erilaisia diagnooseja ja erityisen tuen tarpeita. Ulkopuoliselta tekijältä tilattu loppuarviointi selvitti osallistujien kokemia vaikutuksia parisuhdetoiminnasta. Selvitys perustuu osallistuneille tehtyyn verkkokyselyyn, haastatteluihin ja kirjallisen aineiston analyysiin.

Vastaajat arvoivat saaneensa vertaistukea, tietoa ja taitoja käsitellä parisuhdeasioita ja mahdollisuuden parantaa parisuhdetaitojaan. Tietoisuus parisuhteen merkityksestä koko perheen hyvinvoinnille lisääntyi.

Kun vanhemmat voivat hyvin, lapset voivat hyvin

Vanhemmat kokivat, että aiemmin juuri kukaan ei ollut kiinnittänyt huomiota erityislapsen vanhempien hyvinvointiin, saati parisuhteeseen. 70 prosentille vastaajista Perheen parhaaksi oli ensimmäinen kosketus parisuhdetoimintaan.
"Vihdoin joku oli huomannut, että erityislasten vanhempien parisuhde tarvitsee tukea. Että ihan oikeasti on erilaista, kun on haasteita lasten kanssa."

Vanhemmat toivoivat terveydenhuollolta lisää parisuhteen huomiointia ja tietoa parisuhteen hoidon työkaluista. Vanhemmat pitivät lähes itsestäänselvyytenä sitä, että vanhempien parisuhteen vahvistaminen edistää koko perheen hyvinvointia, etenkin erityislasten perheissä. 
"Mitä paremmin vanhempina voidaan, sitä paremmin nuppi kestää lasten tilanteita."

Vertaisuus vahvistaa

Toiminnan kohdistus erityislasten vanhemmille on madaltanut kynnystä lähteä mukaan parisuhdetoimintaan. Parisuhdekursseilla ohjaavat vertaisohjaajat, joilla myös itsellään on pitkäaikaissairas tai erityistä tukea tarvitseva lapsi.
”Vertaisuus pitkäaikaissairaan lapsen vanhempana on sellaista hiljaista tietoa, ymmärrystä kun tietää jokaisella olevan haasteita lapsen elämässä.”

Parisuhdetoimintaan sai kuitenkin osallistua ”omana itsenä”, keskittymättä lapsen diagnoosiin.
”Olin valmistautunut puhumaan siitä kuinka lapsen sairaus vaikuttaa parisuhteeseen, mutta huomasin sunnuntaiaamuna, etten ollut ajatellut koko asiaa lainkaan! Parisuhteen tärkeimmät asiat onkin muualla.”

Vanhempien osallistumista edisti kohtuullinen hinta. Hanke sai Raha-automaattiyhdistyksen tukea.
”Monissa isoissa perheissä, kuten meilläkin, ei ole rahallisesti mahdollisuuksia osallistua normaalihintaisille kursseille.”

Arki parani puolisoa kuuntelemalla ja viestintää kehittämällä

Osallistujat oppivat tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tarpeitaan ja toiveitaan. Kurssit ja tuokiot  herättivät ja vahvistivat mielenkiintoa parisuhteen hoitamiseen. Perheen parhaaksi oli tuonut myös hyvää mieltä ja rentoutta sekä toivoa omaan tilanteeseen.

Noin kolme neljästä vastaajasta koki saaneensa tietoa oman parisuhteensa parantamiseen. Tämä tieto auttoi ymmärtämään puolisoa paremmin. 41 prosenttia kaikista vastaajista ja 56 prosenttia parisuhdekursseille osallistuneista on käyttänyt parisuhdetietoa tai työkaluja arjessaan. Useimmiten mainittiin muuttunut tapa kommunikoida.
"Olen muuttanut toimintatapaani ristiriitatilanteissa ja osaan purkaa paremmin niitä puolisoni kanssa. Se on iso asia!"

Osallistujat havahtuivat tunnistamaan, että omaa parisuhdetta täytyy ja voi hoitaa. Toimintatapojen muuttaminen on pitkä prosessi eikä yksi tilaisuus muuta ihmistä kokonaan. Väsyneenä tai ristiriitatilanteissa ei aina muista toimia rakentavasti, mutta ainakin parisuhdetoiminnan myötä on tietoinen tavoittestaan ja toisen sitoutumisesta parisuhteeseen ja perheeseen.
”Olen monesti itse miettinyt, että puoliso suostui lähtemään. Että kyllä sekin varmasti haluaa kaikkensa tehdä tämän parisuhteen eteen, vaikka välillä onkin ankeata ja harmaata, halu ja tahto on siellä.”

Onnistuneen projektin toiminta saa jatkoa

Vuoden 2016 alusta Perheen parhaaksi jatkuu lisärahoituksella pysyvänä osana Kataja-Parisuhdekeskuksen toimintaa. Tulevat tapahtumat erityislasten vanhemmille ovat  nähtävillä www.perheenparhaaksi.fi

Perheen parhaaksi –projektin loppuraportti, pdf

Lisätietoja:

Liisa Välilä, toiminnanjohtaja, Kataja-Parisuhdekeskus
liisa.valila(a)parisuhdekeskus.fi
puh. 045 328 87 04