Hallituksen budjettiriihessä parannuksia sairastuneille

27.9.2019

Rinteen hallitus budjetoi ensimmäisessä budjettiriihessään rahaa nopeampaan hoitoon pääsyyn ja 0,7:n hoitajamitoituksen toteutumiseen. Sosiaaliturvaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin on tulossa parannuksia.

Hallitus käsitteli budjettiriihessä 18.9. useita teemoja, jotka koskevat sairastamista. Mikäli hallituksen budjettiriihen päätökset toteutuvat suunnitelman mukaisesti, sairastunut pääsisi jatkossa kiireettömään hoitoon seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Vanhusten tehostettuun palveluasumiseen kaavaillaan 0,7:n henkilöstömitoitusta. Hallitus aikoo myös kehittää omaishoitoa ja kotihoitoa.

Hallitus käynnistää laajan hankkeen peruspalvelujen vahvistamiseksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää nykyisestä terveyskeskuksesta laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Ohjelmassa palvelujen yhteistyötä, laatua ja saatavuutta parannetaan.

Perusturvaan eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen tehdään 20 euron korotus.

Edellisen hallituksen säätämä aktiivimalli ja sen leikkurit on tarkoitus lakkauttaa 1.1.2020 alkaen. Tämä parantaisi työttömyysturvan tasoa myös niille, jotka eivät ole esimerkiksi sairauden takia pystyneet aktiiviehtoa täyttämään. Hallitus käynnistää osatyökykyisille suunnatun työkykyohjelman sekä työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman.

Työllisyyspaketin avulla yhä useampi osatyökykyinen ja pitkäaikaistyötön pääsee osalliseksi yhteiskuntaan työpaikan, koulutuksen tai hänelle räätälöidyn palvelun kautta. Työnhaun palveluista tulee entistä yksilöllisempiä. Palkkatuki myös uudistuu ja sen määrää lisätään.

Budjettiesitys julkaistaan samanaikaisesti julkisen talouden suunnitelman kanssa 7. lokakuuta. Eduskunnan hyväksyttäväksi se tulee joulukuussa.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

8.10.2020
Miten reumasairaus vaikuttaa kohdallasi työelämään ja työntekoon,
7.10.2020
Reumaliitto antoi lausuntonsa asiakasmaksulakiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunn
1.10.2020
Reumaliitto ja kymmenen muuta järjestöä lähettivät yhteisen vetoomuksen ministeri Pekosel