Finland satte världsrekord i stavgång

11.10.2010

Reumaveckan 10. - 17.10.2010       

Jultomten hejade på stavgångarna i Rovaniemi:
Finland satte världsrekord i stavgång

Den nionde oktober, vid tröskeln till Reumaveckan, satte stavgångarna ett Guinness World Records™-världsrekord för god vård. På sammanlagt tio orter registrerades 3 811 stavgångare när världsrekordpromenaden startade. Efter den officiella kontrollräkningen kommer antalet att meddelas till rekordboken, men redan i detta skede är det klart att ett nytt världsrekord nu är satt. Det tidigare världsrekordet sattes i Sverige år 2006 då totalt 1 026 personer stavgick vid en och samma tidpunkt.

Reumaförbundet i Finland och Roche Oy anordnade ett stavgångsevenemang för god vård. Arrangörerna ville väcka diskussion om vårdmöjligheter och vårdresurser samt öka välbefinnandet med hjälp av motion. Evenemanget ordnades enligt reglerna för Guinness-världsrekord och genomfördes samtidigt på följande tio olika orter i landet: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Lahtis, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Seinäjoki, Uleåborg och Rovaniemi.  Beskyddare för Världsrekordpromenaden var riksdagsledamot Juha Mieto. I Rovaniemi blev deltagarna påhejade av jultomten, han som själv är en förebild för stavgångare.

Reumaförbundet i Finland poängterar att god vård innebär fungerande vårdkedjor – allt från tidig diagnostisering till rätt vård och rehabilitering på rätt plats vid rätt tidpunkt. Myndigheterna följer upp hur vårdkedjorna fungerar. ”Rapporterna visar att kedjorna i genomsnitt fungerar väl. Enligt den patientrespons som Reumaförbundet har fått, finns det alltjämt regionala skillnader i tillgången på vård i Finland”, konstaterade Reumaförbundet i Finlands ordförande Keijo Tauriainen på stavgångspromenadens huvudevenemang i Britas i Helsingfors. Keijo Tauriainen skickade iväg stavgångarna och öppnade samtidigt den 63:e Reumaveckan.

Det sammanlagda antalet registrerade stavgångare vid starten 3 811 (3 km)
Resultat stadsvis, registrerade vid starten:

Helsingfors  620
Joensuu  350
Jyväskylä 306
Kuopio 463
Lahtis 304
Uleåborg 530
Rovaniemi  285
Seinäjoki 333
Tammerfors 354
Åbo 266

Tilläggsuppgifter: Riitta Katko, kommunikationschef, Reumaförbundet i Finland rf. tel. 040 554 6822